Er zijn geen projecten gevonden. Verwijder één of meerdere filters/zoektermen of wis alle filters.
CoronAlert

Dit is wat we doen om informatie over virus en beleid toegankelijker te maken.

Bron

Alle openbare overheidsinformatie bundelen en doorzoekbaar maken met tools die zo flexibel zijn dat journalisten en onderzoekers er met maximale vrijheid verhalen mee kunnen maken.

Open Lobby

Bevorderen én inzichtelijker maken van het Haagse lobbylandschap aan de hand van ministeriële agenda’s.

Open Inkoop

Het openbaar en transparant maken van publieke aanbestedingen en contracten en de start voor het vormgeven van een centraal inkoopregister.

Open Klachten

Als onderdeel van het Actieplan Open Overheid werkt Open State samen met de Nationale Ombudsman aan het project Open Klachten. Het doel van dit project is dat alle klachtbehandelaars alle klachten publiceren als open data.

Open Algoritme

Waarom algoritmes en AI te allen tijde transparant en uitlegbaar moeten zijn.

Open Spending logo
Open Spending

Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden.

Open KVK/UBO

We pleiten voor open toegankelijke KvK- en UBO-data.

Drie vrouwen houden een krant op
PoliFLW & Poliscoops

Nieuws van politieke partijen op slimme manier verzameld, vertaald en doorzoekbaar gemaakt.

Open Defensie

Pleidooi voor een transparanter ministerie van Defensie.

Open Kieslijsten

Het openen van de kieslijsten door de informatie over kandidaten te verrijken en doorzoekbaar te maken middels een digitale kieslijst.

Open Zorg

Prijzen van behandelingen in het ziekenhuis zijn openbaar gemaakt dankzij ons Open Zorg project.

Politwoops

Verwijderde Twitter-berichten van verkiezingskandidaten en politici worden gearchiveerd en opnieuw gepubliceerd met Politwoops.

Accountability Hack

Accountability Hack daagt developers, data-analisten en designers uit om met open overheidsdata resultaten en effecten van overheidsmaatregelen in kaart te brengen.

Open Wob

Alle Wob-documenten in één overzicht samen. Met Openwob.nl kun je wob-verzoeken, besluiten en documenten vinden en doorzoeken.

Open Raadsinformatie

Hergebruik van raadsinformatie is nu mogelijk doordat stukken van gemeenten zijn ontsloten als open data.

Open Cultuur Data

Open Cultuur Data vergroot de zichtbaarheid van cultuur van instellingen.

Open Multilaterals

Opvallende geldstromen van van multilaterale organisaties worden openbaar en voor onderzoek zichtbaar gemaakt.


AFGERONDE PROJECTEN
Evenementen overzicht

Een overzicht van innovatieve hackathons, app-challenges en unconferences die wij sinds het ontstaan van Open State hebben georganiseerd.

Open Poen

Pilot met de gemeente Amsterdam voor real time inzicht in bestedingen.

Subsidietrekker

Subsidieoverzichten worden dankzij subsidietrekker gepubliceerd als open data.

Open Onderwijs API

Open onderwijsdata om betere keuzes te kunnen maken en in te kunnen spelen op de snelle veranderingen van de moderne samenleving.