Digitale transparantie versterkt ons cultureel erfgoed. Open Cultuur Data vergroot de zichtbaarheid van cultuur van instellingen zoals kunstgalerieën, bibliotheken, archieven en museums, archeologische depots en publieke omroepen. Iedereen zou toegang moeten hebben en waar mogelijk hergebruik moeten kunnen maken van digitale objecten, collecties en overige culturele informatie.

Open data

Digitale collecties, bestaande uit afbeeldingen, video, geluid, gescande documenten en zelfs 3D modellen kunnen samen met de omschrijvingen (metadata) op het internet gepubliceerd worden. Andere data zoals locaties, exposities, theater voorstellingen, prijsinformatie en openingstijden openen culturele activiteiten voor zowel nieuw publiek als toerisme.

Hergebruik

Open Cultuur Data maakt een breed scala van nieuwe innovatieve toepassingen mogelijk. Open data van de publieke omroep stelt gebruikers in staat een bericht te krijgen als hun favoriete tv programma op is. Van onderzoek en het verzamelen van digitale kunst to games, onderwijs, genealogie tot gordijnen in je huis met daarop de Nachtwacht. Open Cultuur Data brengt nieuwe ervaringen voor een digitale generatie.

 

NPO Backstage API

Via de NPO Backstage API is een grote hoeveelheid data beschikbaar gesteld over programma’s van de publieke omroep. Deze API is onderdeel van het NPO Backstage, een initiatief van de NPO om te onderzoeken welke vernieuwende toepassingen mogelijk zijn met open data.

De data bestaat uit meer dan 250.000 items, waaronder duizenden fragmentbeschrijvingen, gastenlijsten, programmagegevens en ondertiteling. De data betreft o.a. informatie over alle journalistieke programma’s van de publieke omroep en Schooltv. Naast gegevens over de programma’s zelf is informatie te vinden over leeftijd doelgroepen, meer dan 50 categorieën onderwerpen (‘techniek’, ‘dieren’, ‘leren’) en hoe vaak content op schooltv.nl is bekeken.

De NPO Backstage API is gebaseerd op Elastic Search technology en gebouwd in Python. De API verzamelt datasets en combineert ze in één simpel uniform model. Zowel originele data als geharmoniseerde data wordt via een RESTFULL JSON endpoint uitgeleverd.

Er is een GitHub repository met een aantal Python voorbeelden met gebruik van de NPO Backstage API.

Screen Shot 2016-05-06 at 15.17.59

Open Cultuur Data Masterclass

Tijdens de masterclass gaan medewerkers van musea, bibliotheken en archieven aan de slag met het vrijgeven van hun collectie als open cultuur data. In verschillende sessies leren culturele instellingen alles over auteursrecht, licenties, techniek en beleidsvorming. Na afloop worden de instellingen begeleid in het vrijgeven van hun eerste dataset als open cultuur data.

Deze eerste dataset zorgt ervoor dat instellingen kunnen experimenteren met open data en daar intern beleid op kunnen maken. Na deze eerste dataset volgen vaak vele anderen. Alle datasets zijn hier te zien via en via een zoekmachine zijn bijna 2 miljoen objecten te doorzoeken.

In 2015 heeft de Open State Foundation samen met Kennisland de Open Cultuur Data Masterclass voor culturele instellingen in Noord-Holland georganiseerd. De provincie Noord-Holland had om een kennistraject gevraagd nadat een inventarisatie uitwees dat culturele instellingen behoefte hadden aan meer kennis over open cultuurdata. De verslagen van de Masterclass zijn terug te lezen via de website van Open Cultuur Data.

opencultuurdata

Open Cultuur API

De Open Cultuur Data API biedt een infrastructuur om open cultuur data van Nederlandse erfgoed organisaties te verzamelen, combineren, te doorzoeken, filteren, verrijken en hergebruiken.

De Open Cultuur Data API is gebaseerd op  Elastic Search technology en gebouwd in Python. De API verzamelt datasets en combineert ze in één simpel uniform model. Zowel originele data als geharmoniseerde data wordt via een RESTFULL JSON endpoint uitgeleverd. Data, zowel beschrijvingen en content, kunnen worden verrijkt met nieuwe metadata en content uit algoritmes. Op dit moment levert de API thumbnails (met caching voor mobile toepassingen) en het identificeren van EXIF en andere technische metadata op basis van content. Om een beter beeld te krijgen van de inhoud kun je gebruik maken van de Open Culture Data Search.

API Documentatie | API Broncode and issue tracker on Github | (Dutch) manual on how to build a Culture scraper

Vragen kan je stellen via Github, of benader ons via het contactformulier of Twitter.

open cultuurdata api

Open Cultuur Data Search

Open Cultuur Data Search is een zoekmachine gebouwd door Open State Foundation om de data in de Open Cultuur Data API te doorzoeken. Met Open Cultuur Data Search kun je zoeken naar objecten met behulp van diverse filters, zoals bronnen, jaren, auteurs, rechten en content. Voor elk object vind je informatie over het object, zoals een omschrijving maar ook het API ID, waarin je bijvoorbeeld het content type, media type, verschillende maten van afbeeldingen, metadata en de originele urls kunt vinden. Het is slechts een voorbeeld om te laten zien wat je met de data uit de Open Cultuur Data API kunt doen.

Screen Shot 2016-03-21 at 22.33.36