Ben je er net als wij van overtuigd dat iedereen vrij moet kunnen beschikken over vitale overheidsinformatie over bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg of het klimaat? Steun dan Open State Foundation in haar missie voor digitale transparantie bij de overheid.

We kunnen je eenmalige of periodieke donatie heel erg goed gebruiken bij het ontsluiten van informatie als open data en het beschikbaar maken ervan voor hergebruikers zoals journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups, kunstenaars en burgers.

Draag bij aan onze missie, zodat we samen de democratie versterken en maatschappelijke en economische waarde creëren. Doneren kan eenvoudig via het formulier hieronder. Liever rechtstreeks overmaken? Dat kan uiteraard ook: NL50 ABNA 0490685897 tnv. Open State Foundation. Alvast ontzettend bedankt!

Goed om te weten: Open State Foundation heeft de ANBI-status waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

DONATIEFORMULIER: