Team

ANBI

Bestuur

Vacature(s)


Waar transparantie digitaal wordt

Transparantie en publieke informatie zijn sinds jaar en dag bewezen instrumenten voor het bevorderen van verantwoording, rekenschap en participatie.  Het zijn waardevolle bronnen voor bedrijvigheid, wetenschap en beleid.

De vooruitgang in digitale technologie maakt de grootschalige verspreiding van gegevens naar het publiek mogelijk.  Het stelt mensen in staat om gehele databases te verzamelen, visualiseren, remixen en te delen middels applicaties, websites en mobiele toepassingen op het Internet.

Van publieke informatie naar open data

Open data is informatie die in een open en machine leesbaar format is opgesteld, zonder beperkingen op hergebruik en beschikbaar gesteld via het internet. Door publieke informatie als open data beschikbaar te stellen worden belemmeringen voor (her)gebruik opgeheven en ontstaat er een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Open State Foundation werkt aan digitale transparantie door publieke informatie als open data beschikbaar te krijgen en deze toegankelijk te maken voor her-gebruikers. We zijn ervan overtuigd dat dit de democratie versterkt en wezenlijke maatschappelijke en economische waarde creëert.

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze opdrachtovereenkomsten.

envelope

Op de hoogte blijven?