Digitale transparantie en een open overheid

Open State Foundation is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en heeft als missie het bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee aan een controleerbare en vitale democratie.

Om te komen tot een open overheid werkt Open State aan het ontsluiten van informatie van publieke instellingen als open data, en het bevorderen van hergebruik van die data door burgers, journalisten, maatschappelijke organisaties, kunstenaars, wetenschappers, ambtenaren, beleidsmakers en volksvertegenwoordigers.

Open State heeft al heel wat resultaten op haar palmares rond het ontsluiten van overheidsdata. Daarmee bedoelen we het op een machineleesbare (en dus: analyseerbare) wijze, duurzaam ontsluiten van informatie van overheden en andere publieke instellingen. Dit doen we sinds de oprichting van de stichting in huidige vorm in 2012, in de stellige overtuiging dat overheidsinformatie van ons allemaal is, en voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn.

Open data verschaft burgers, media, bedrijfsleven en bestuurders immers een gelijke informatiepositie ten opzichte van de overheid, en maakt diezelfde overheid transparant en controleerbaar voor iedereen. Dankzij open data kunnen bovendien analyses worden gemaakt en nieuwe inzichten worden verkregen die leiden tot beter geëquipeerde besluitvorming, zowel op politiek als economisch vlak. Tegelijkertijd zijn open data de sleutel naar nieuwe, innovatieve toepassingen die de maatschappij verrijken en economische of creatieve waarde creëren.

Maar bovenal is toegang tot de data van de overheid van vitaal belang voor een gezonde en moderne democratie.

Open State Foundation is ontstaan uit een fusie tussen Het Nieuwe Stemmen en het Hack de Overheidcollectief. Stichting Het Nieuwe Stemmen werd in 2006 opgericht door Stef van Grieken. Lex SlaghuisEdial DekkerVincent LindeboomJames Burke startten in 2008 met Hack de Overheid.

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze opdrachtovereenkomsten.

Privacy

Op deze pagina staat de privacy policy die van toepassing is op de website.