Open State Foundation

Open State Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moeten voor de ANBI diverse gegevens openbaar gemaakt worden via de website van de ANBI, daartoe dient deze pagina.

Het RSIN (fiscaal nummer) van OSF is: 816078105

Contactgegevens

Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5 – 002 B
1018 JA Amsterdam
Tel. 020-3080567
Email: contact@openstate.eu

KvK: 02094171
BTW: NL8160.78.105.B01
BANK: NL50ABNA0490685897
RSIN: 816078105

Bestuur

A.A Zijlstra (voorzitter)
L.N. Kalshoven (algemeen bestuurslid)
R. Brave (algemeen bestuurslid)
S. Spaargaren (algemeen bestuurslid)
S. Kamerling (algemeen bestuurslid)

Directie

S. Wiemers (directeur)

Beleidsplannen

Beleidsplan 2021-2025
Beleidsplan 2018-2020
Beleidsplan 2015-2017
Beleidsplan 2013-2015
Beleidsplan 2012-2013

Jaarverslagen

2023 Inhoudelijk verslag (website) Financieel verslag
2022 Inhoudelijk verslag (website) Financieel verslag
2021 Inhoudelijk verslag (website) Financieel verslag
2020 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2019 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2018 Inhoudelijk verslag Financieel verslag 
2017 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2016 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2015 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2014 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2013 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2012 Financieel verslag

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Open State Foundation ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Open State Foundation werkt met medewerkers, stagiairs, freelancers en vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door het bestuur en ligt onder het maximum van de ‘regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland. Stagiairs krijgen een stagevergoeding.

Doelstelling

De doelstelling van de organisatie volgens de Statuten van Open State Foundation zoals vastgesteld is op 27 maart 2012: De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van democratische transparantie, verantwoording en participatie tussen burgers, politiek en de overheid, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. Zij tracht dit doel te bereiken, onafhankelijk van welke politieke stroming dan ook, door onder meer: a. het ontwikkelen van informatie- en communicatietechnologie projecten met betrekking tot politiek en het openbaar bestuur; b. het bezoeken en organiseren van activiteiten over politiek en openbaar bestuur; c. het schrijven van artikelen over politiek en openbaar bestuur, waarbij het internet de basis vormt voor de activiteiten van de stichting. De KVK SBI-code is 889922.