Serv Wiemers (e-mail) is onze directeur. Serv gelooft in een sterke democratie door open communicatie en informatie. Voorheen was hij onder meer directeur van The Hague Institute for Global Justice en Transparency International NL. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor versterking van democratie, met name in Midden- en Oost-Europa via de OVSE. In Nederland was hij actief voor de PvdA. Serv studeerde internationaal recht en internationale betrekkingen in Leiden, Parijs en Connecticut.

Serv Wiemers

Breyten Ernsting (e-mail) werkt als developer bij Open State Foundation sinds 2011. Breyten is een Information Science-alumnus. Hij werkt graag aan het openen van data, net als aan het verbeteren van de bruikbaarheid van open data door verschillende databronnen te combineren. Hij werkt voornamelijk aan Open Spending, Open Raadsinformatie en Politwoops.

Breyten Ernsting

Sicco van Sas (e-mail, mastodon, github) kwam in 2012 bij ons binnen als stagiair voor zijn masterscriptie Artificial Intelligence. Daarna bleef hij in zijn vrije tijd betrokken bij de stichting. Zo won hij met zijn team de Hackathon Publieke Omroep in 2013 en maakte hij de Nederlandse Rijksbegroting Visualisatie in 2014. Sinds 2015 werkt hij bij OSF als developer. Sicco houdt van het openen en analyseren van data en heeft inmiddels talloze projecten op zijn naam staan die daaraan bijdragen. Tijdens May Contain Hackers 2022 sprak hij op het hoofdpodium: Democracy: Eventually Digitally Transparent?

Sicco van Sas

Tim Vos-Goedhart (e-mail) is senior projectleider, jurist en politicoloog. Hij heeft veel ervaring met het bevorderen van actief burgerschap en versterken van de democratie. De overheid er is voor ons allen en dat kun je bereiken door transparantie, de kennis die wordt vergaard is van waarde voor iedereen. Actief burgerschap begint met een overheid die open by design is. Het voeden en aanjagen van het debat over transparantie en open data zijn cruciaal. Ondertussen werkt hij graag aan projecten die overheids data toegankelijk en herbruikbaar maken. Samen met en voor de Nederlandse journalistiek werkt hij aan het verbeteren van de positie van (lokale) journalisten en het bevorderen van hergebruik.

Tim Vos-Goedhart

Jan van der Burgt (e-mail) is projectleider bij Open State. Na het opbouwen van verschillende tech bedrijven, bouwt hij nu bij Open State aan een nieuwe product suite voor open data. Daarmee maken we open data nog beter beschikbaar en doorzoekbaar. Het eerste project waaraan hij werkt, is Bron.

Jan van der Burgt

Charlotte Kroese (e-mail) is sinds oktober 2023 werkzaam bij Open State Foundation als projectmedewerker. Afgelopen jaar behaalde zij haar master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze zich verdiepte in het recht op privacy en gegevensbescherming, algoritmische discriminatie, en het recht op (overheids)informatie en vrijheid van meningsuiting. Eerder studeerde Charlotte rechten en politicologie op het Amsterdam University College en behaalde ze haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de UvA. Bij Open State wil ze bijdragen aan een open overheid om zo de (regionale) journalistiek te ondersteunen, te waken voor misbruik van algoritmen en transparante overheidsdata te bevorderen.

Charlotte Kroese

 

Mark Lindeman (e-mail) werkt bij Open State Foundation als software engineer. Mark is als mede-oprichter van het bedrijf Picturae ruim 25 jaar actief in de wereld van (open) data, voornamelijk op het gebied van cultureel erfgoed. Mark is expert op het gebied van Linked Data, datatransformatie en kennismodelering en is daarnaast een full-stack software engineer. Mark wil met zijn kennis en ervaring bijdragen aan de missie van Open State en met meer zichtbare en bruikbare open data een open, vitale democratie na te streven.

Mark Lindeman

Judith Scheffer (e-mail) begon op 2 juni bij Open State Foundation als tijdelijke projectondersteuner voor de projecten Bron en Open Spending. Zij wil zich graag verdiepen in de financiële keuzes van de gedecentraliseerde overheidsinstellingen en het openen van data vanuit de overheid. Judith heeft hiervoor bij commerciële internationale bedrijven gewerkt en wil nu graag ervaring opdoen binnen de publieke sector.

Judith Scheffer