Serv Wiemers (e-mail) is onze directeur. Serv gelooft in een sterke democratie door open communicatie en informatie. Voorheen was hij onder meer directeur van The Hague Institute for Global Justice en Transparency International NL. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor versterking van democratie, met name in Midden- en Oost-Europa via de OVSE. In Nederland was hij actief voor de PvdA. Serv studeerde internationaal recht en internationale betrekkingen in Leiden, Parijs en Connecticut.

Serv Wiemers

Breyten Ernsting (e-mail) werkt als developer bij Open State Foundation sinds 2011. Breyten is een Information Science-alumnus. Hij werkt graag aan het openen van data, net als aan het verbeteren van de bruikbaarheid van open data door verschillende databronnen te combineren. Hij werkt voornamelijk aan Open Spending, Open Raadsinformatie en Politwoops.

Breyten Ernsting

Projectleider Jesse Renema (e-mail) ziet open data als instrument om de maatschappelijke, economische en politieke veerkracht van onze samenleving te versterken. Als constructieve activist richt hij zich op het vormen maatschappelijke allianties, en op innovatieve projecten over open data, open source en het aanjagen van transparantie. Jesse werkte eerder als subsidieadviseur bij de Gemeente Delft en als projectleider bij Bax & Company. Hij heeft een master European Studies on Science, Society and Technology.

Jesse Renema

Sicco van Sas (e-mail) kwam in 2012 bij ons binnen als stagiair voor zijn masterscriptie Artificial Intelligence. Daarna bleef hij in zijn vrije tijd betrokken bij de stichting. Zo won hij met zijn team de Hackathon Publieke Omroep in 2013 en maakte hij de Nederlandse Rijksbegroting Visualisatie in 2014. Sinds 2015 werkt hij bij OSF als developer. Sicco houdt van het openen en analyseren van data en heeft inmiddels talloze projecten op zijn naam staan die daaraan bijdragen.

Sicco van Sas

Tim Vos-Goedhart (e-mail) is senior projectleider en heeft veel ervaring met het bevorderen van actief burgerschap en versterken van de democratie. De overheid er is voor ons allen en dat kun je bereiken door transparantie, de kennis die wordt vergaard is van waarde voor iedereen. Actief burgerschap begint met een overheid die open by design is. Het voeden en aanjagen van het debat over transparantie en open data zijn cruciaal. Ondertussen werkt hij graag aan projecten die overheids data toegankelijk en herbruikbaar maken. Samen met en voor de Nederlandse journalistiek werkt hij aan het verbeteren van de positie van (lokale) journalisten en het bevorderen van hergebruik, oa. via JODAL.

Tim Vos-Goedhart

Projectmedewerker Rosa Juffer (e-mail) focust zich bij Open State Foundation op het Nederlandse lobby landschap en het bevorderen van een open overheid. Bedreven om het lobby landschap inzichtelijker én transparanter te maken, voerde ze o.a. het onderzoeksproject OpenLobby uit. Rosa werkte eerder als stagiair bij public affairs en lobby adviesbureau Public Matters, waar ze ervaring opdeed in het reilen en zeilen van de Haagse politiek. Ondanks rondde ze de master af in Politieke Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor studeerde ze Internationale Betrekken aan Amsterdam University College en volgde ze een minor in Politieke Communicatie in San Francisco.

Rosa Juffer

Bo Hijstek (e-mail) werkt als projectmedewerker bij de Open State Foundation en voert o.a. onderzoek uit naar transparantie van overheidsalgoritmes. Bo werkt aan uiteenlopende projecten zoals Waar is mijn stemlokaal, tot openpubliceren.nl en de Global Data Barometer. Ook houdt ze zich bezig met klachten die ingediend worden bij bestuursorganen en ombudsmannen. Ze heeft een master in Rechtsgeleerdheid (VU Amsterdam), in de richting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT. Hiervoor volgde ze de bachelor Rechten aan de Universiteit van Amsterdam, met keuzevakken in mensenrechten en journalistiek, en studeerde ze een tijdje Artificial Intelligence.

Bo Hijstek

Lillian Oostrom (e-mail) werkt als onze nieuwe junior full stack developer bij Open State. “Ik ben een techneut met een passie voor activisme, politiek, journalistiek, open source en open data, de match was dus snel gemaakt! Ik werk bij Open State Foundation graag aan openheid in de overheid en om zelf groeien in al de passies die aansluiten bij deze positie (al ben ik nog steeds een beetje teleurgesteld dat ik hier geen octopussen kan bestuderen).”

Lillian Oostrom

Veerle Fanoy (e-mail) loopt sinds begin september stage bij Open State Foundation. De komende maanden houdt zij zich vooral bezig met de onderzoeksprojecten OpenLobby en Open Overheid. Veerle is geïnteresseerd in de interactie tussen staat en burger, en wil zich bij Open State graag verdiepen in hoe deze relatie tot uiting komt in de Nederlandse politiek. Momenteel volgt ze de master Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in de richting Democracy, Power and Inequality. Daarvoor heeft ze politicologie gestudeerd in Amsterdam, Melbourne en Nijmegen.

Veerle Fanoy