De democratie vereist een sterke informatiepositie van de burger.

Hoe kunnen burgers hun vertrouwen leggen in kandidaten voor de gemeenteraad als er nauwelijks informatie over ze te vinden is. Wij vinden het belangrijk dat de kieslijsten complete informatie van kandidaten bevatten en openbaar en digitaal doorzoekbaar zijn. In de huidige situatie krijgen kiezers slechts de naam, woonplaats en optioneel de gender van de kandidaten. Dit is te weinig informatie om  je vertrouwen in een vertegenwoordiger op te baseren. Extra informatie is her en der wel te vinden via de politieke campagnes of websites maar dat is niet volledig, uniform en niet makkelijk vindbaar. Open State Foundation gaat daarom aan de slag, in samenwerking met een breed consortium, om de kieslijsten volledig, centraal en toegankelijk te openbaren. Zodat de kritische burger en kiezer, journalisten en wetenschappers via deze database meer inzicht krijgen in de kandidaten op de kieslijsten.

Doelstellingen

  • Het op uniforme wijze geven van informatie aan de burgers over de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen om zo hun keuze beter te kunnen maken en onderbouwen.
    Door middel van extra kenmerken te openbaren versterken we de informatiepositie van kiezers. Daarnaast, door alle informatie centraal en onafhankelijk te presenteren, kunnen keizer gemakkelijk vinden op wie zij kunnen stemmen.

Daarnaast zullen we ook onderzoek doen naar de informatiehoefte van burgers en zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s verzamelen.

Status van het project 

Het project bestaat uit vier fases: voorbereiding, dataverzameling, hergebruik en onderzoek.

  1. Allereerst schrijven we alle gemeentelijke griffies aan met het verzoek om de politieke partijen in hun gemeente te informeren over dit project. De concrete vraag die we aan de lokale politieke partijen stellen is om via ons portaal voor hun kandidaten zelf de verrijking aan te leveren. De inlog gegevens versturen wij naar de griffies en kunnen dus daar worden opgevraagd. We vragen om dit zoveel mogelijk te doen van 16 tot en met 28 februari.
  2. Vervolgens zullen we handmatig de data verder aanvullen met behulp van vrijwilligers. Dit doen wij van 21 februari tot en met 28 februari.
  3. Via een gebruiksvriendelijke interface maken wij een digitale kieslijst. Deze komt live te staan vanaf 1 maart
  4. Onze journalistieke partners (Local Focus en Bureau Regio/NOS) werken aan het vertalen van de informatie naar handige visuals en journalistieke producties die op lokaal niveau gepubliceerd worden. Hiermee zorgen we dat de data hergebruikt wordt en beschikbaar komt voor verschillende doelgroepen in alle regio’s van Nederland.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het SIDN-fonds.

Wil jij helpen als vrijwilliger of heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider tim@openstate.eu