Open Wob

Met Openwob.nl kun je wob-verzoeken, besluiten en documenten vinden en doorzoeken. In Nederland worden niet alle Wob-verzoeken, besluiten en documenten als ze eenmaal vrij worden gegeven standaard gepubliceerd.

In 2001 adviseerde de Commissie Wallage om informatie die volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur beschikbaar zou moeten zijn op internet te zetten. Op de website van de rijksoverheid worden wob-besluiten en documenten niet structureel gepubliceerd. En op de meeste gemeente en provincie websites is wel vaak informatie te vinden hoe je wel en niet (elektronisch) een wob-verzoek kunt indienen maar niet waar je wob-besluiten kunt vinden.

Omdat er niet een plek is waar je eenvoudig door de eerdere wob-besluiten en documenten kunt zoeken, maakt Openwob.nl deze verzoeken, besluiten, documenten en bijlages doorzoekbaar. De documenten zijn gescrapt van verschillende overheidswebsites waar wel wob-verzoeken, wob-besluiten en bijlages wel worden gepubliceerd. Veel beter zou het zijn als de overheid werk maakt van actieve openbaarheid en standaard elk wob-besluit online publiceert.

openwob