NIEUWS

Transparantie handelsregister laat nog veel te wensen over


Open State Foundation heeft bij de Kamer van Koophandel volledige inzage gevraagd in het huishoudboekje van het handelsregister. Er is te weinig inzicht in de kosten en baten van het handelsregister. Niet bekend is wat de daadwerkelijke kosten zijn van het beheer, exploitatie, ontwikkeling en de verstrekking van gegevens. Ook is er weinig informatie over de afzet van deze gegevens.

De huidige financieringsvorm is een belangrijk obstakel voor het (her)gebruik van de gegevens uit het handelsregister. Naast de financiƫle kosten en baten van het handelsregister heeft Open State Foundation met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur ook inzage gevraagd in de broncode van het handelsregister.

In Nederland is, in tegenstelling tot landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Belgiƫ, Noorwegen en Denemarken, het handelsregister gesloten en zijn gegevens in het register niet voor iedereen vrij toegankelijk.

‘Ervaringen in het buitenland laten zien dat het open en vrij toegankelijk maken van het handelsregister goed is voor de economie, handel en innovatie’, zegt Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation. ‘Doordat het handelsregister niet beschikbaar is als open data worden dagelijks maatschappelijke en economische baten gemist en innovatie belemmerd.’

Op 25 november 2015 sprak een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zich uit voor een onderzoek naar het beschikbaar stellen van het handelsregister als open data. Tot heden heeft de minister van Economische Zaken nagelaten om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van dit onderzoek. Open State Foundation heeft daarom tevens een informatieverzoek heeft gedaan naar de uitvoering van dit onderzoek.

‘Het handelsregister is onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. Het is goed dat de Open State Foundation nu probeert de belangrijke feiten boven tafel te krijgen om het debat op inhoud te voeren’, zegt Wob-expert Brenno de Winter, gemachtigde namens de Open State Foundation. ‘Het is jammer dat de Kamer van Koophandel zelf de dossiers niet erg goed op orde heeft, waardoor er nu al zes weken wordt gezocht naar de onderliggende stukken rond het handelsregister. Je zou verwachten dat tijdens een politieke behandeling een organisatie de eigen huishouding op orde heeft.’

Opdracht Kamer van Koophandel Brabant
Opdracht Kamer van Koophandel Brabant Croes, Rob C. / Anefo. CC BY 4.0.