Het actieplan Open Overheid 2020-2022 bevat 13 actiepunten, hiervan is Open Wob actiepunt 4.

Met de invoering van de Wet open overheid is er straks een verplichting tot het publiceren van informatieverzoeken, de huidige Wob-verzoeken, en de documenten die openbaar worden gemaakt naar aanleiding van dit verzoek. Dit draagt bij aan grotere transparantie. De verwachting is ook dat dit leidt tot efficiëntere afhandeling doordat verzoekers kunnen opzoeken of de door hun gewenste documenten niet al eerder zijn gepubliceerd. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijke overheden aan de slag gaan met het publiceren van informatieverzoeken. 

 

Voor het standaardiseren van de publicatie van deze informatieverzoeken en de aanverwante stukken is er sinds 2018 een groep van verschillende overheden met de Provincie Noord-Holland als trekker in nauwe samenwerking met Open State en de VNG aan de slag om een standaard op te stellen en een bijbehorende handreiking om die te implementeren te schrijven; Op dit moment is de handreiking nog in concept te raadplegen. Het schrijven eraan is gepauzeerd. Door het aannemen van de Woo door het parlement is er in de procedure van ‘passieve openbaarmaking’ via informatieverzoeken niet zoveel gewijzigd ten opzichte van de Wob. Wat echter wel gevolg heeft voor dit project is de wijziging van de status van het Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI). Dit gaat van optioneel naar verplicht. In afwachting van de keuzes die door het team van PLOOI gemaakt worden is dit project gepauzeerd per eind 2021.

Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met de projectleider tim@openstate.eu