NIEUWS

Voedsel- en Warenautoriteit weigert hergebruik data horeca kaart


Na zeven maanden wachten, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besloten om een verzoek van Open State Foundation voor het hergebruik van openbaar gemaakte gegevens van horeca inspecties af te wijzen. De NVWA zegt dat deze gegevens om ’technische redenen’ niet kunnen worden verstrekt in een machine leesbaar formaat.

Dit is bijzonder vreemd omdat de NVWA sinds 7 juli 2014 is gestart met de online publicatie van de inspectieresultaten van horecabedrijven via haar eigen website en een Android en IOS versie gemaakt door Sogeti in opdracht van DICTU, een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken. De data die zowel de website als de Android en IOS gebruiken zouden dus eenvoudig ontsloten moeten kunnen worden.

horeca inspectie kaart

Het ontsluiten van deze data biedt vele mogelijkheden. Zo kunnen consumenten beter worden geïnformeerd over de kwaliteit van horeca daar waar consumenten naar horeca op zoek zijn. Het doel van inspecties zou moeten zijn de kwaliteit te verbeteren en hierover gegevens te verstrekken. Wanneer de overheid een app maakt op basis van gegevens waar geen belemmeringen op zijn, zoals in de wet omschreven, zou ze de achterliggende data daarbij ook moeten ontsluiten.

Hergebruik verzoek

Op 15 december 2015 verzocht Open State Foundation de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie om de door de NVWA op haar website openbaar gemaakte gegevens in een open machine-leesbaar formaat. Op 7 januari 2016 heeft de NVWA de beslistermijn verdaagd waarna telefonisch contact is geweest over de datasets. Er werd toen aangegeven dat deze om technische redenen (op dit moment nog) niet in een machine leesbaar formaat kunnen worden verstrekt. Redenen hiervoor werden achterwege gelaten.

horeca inspectie kaart android

Op 12 februari 2016 werd telefonisch aangegeven dat het niet zou lukken om binnen de wettelijke beslistermijn een besluit op het verzoek te nemen. Inmiddels, zeven maanden na het formele verzoek om hergebruik en 2 jaar na de lancering van de digitale horeca inspectiekaart, is per brief medegedeeld dat de technische onmogelijkheid om de datasets inzake horeca inspecties in machine leesbaar formaat te kunnen leveren afgewezen. Open State Foundation tekent samen met Wob-expert Brenno de Winter bezwaar aan tegen dit vreemde besluit. Wordt vervolgd.