NIEUWS

Het einde van de Rutte-doctrine


wordcloud

Het leermoment dat de minister president vandaag met ons heeft gedeeld is dat openheid noodzakelijk is voor een goed werkende democratie. Wij zijn erg blij dat nu ook de coalitie nu bij monde van de premier aangekondigd heeft ook klaar te zijn om de uitzonderingsgrond voor persoonlijke beleidsopvattingen te schrappen. Deze uitzonderingsgrond stond vaak echte openbaarheid in de weg.

Omdat de Wet openbaarheid van bestuur op het punt staat om vervangen te worden door de Wet open overheid is nu het moment om door te pakken. Nu duidelijk is dat er een meerderheid is voor het schrappen van de uitzonderingsgrond in de Wob behoort dit ook geschrapt te worden uit het wetsvoorstel Wet open overheid dat onder behandeling is bij de Eerste Kamer. De kans hiervoor ligt in de novelle die in de Tweede Kamer behandeld is (zie hier en hier onze verslagen van de 1e en 2e termijn).

Met de steun zoals uitgesproken door Mark Rutte namens de coalitiepartijen en samen met Groenlinks als mede-initiatiefnemers van de Wet open overheid is er ruim voldoende steun om artikel 5 Wet open overheid aan te passen en persoonlijke beleidsopvattingen te schrappen als uitzonderingsgrond.