NIEUWS

Coalitie van 37 organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met Wet Open Overheid


Een brede coalitie van organisaties en journalisten roept de Tweede Kamer op om in te stemmen met de Wet open overheid. In een open brief, ondertekend vandaag door 37 organisaties, schrijven ze dat de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dringend aan vervanging toe is. Een goede informatie huishouding van de overheid, waaronder een openbaar informatieregister, bespaart niet alleen de overheid veel tijd en geld maar ook de samenleving als geheel.

Voor betere overheidsinformatie

De nieuwe Wet open overheid maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid en bevordert daarmee de informatiepositie van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en medeoverheden.

Overheidsinformatie die proactief gedeeld wordt, is beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren. Bovendien verbetert dit de kwaliteit van de informatie.

Het gebrek aan transparantie tussen overheden zorgt ook voor financiële risico’s. Het actief en openbaar delen van informatie via een openbaar register bespaart overheden daarom kosten. Ook voor economische ontwikkeling en innovatie is het van belang dat overheidsinformatie, ook in de vorm van open data, toegankelijk en herbruikbaar is.

Versterken van informatiepositie

De kloof tussen kiezers en de politiek, tussen inwoners en gemeenten, ondernemers en overheidsinstanties kan worden verminderd wanneer de informatiepositie van burgers ten opzichte van de overheid wordt verbeterd. Een effectieve overheid is er een die zich gecontroleerd weet. Journalisten en het maatschappelijk middenveld hebben daarbij een belangrijke rol.

De Tweede Kamer praat al vier jaar over het moderniseren van de Wet openbaarheid van bestuur. Met deze brief hopen de organisaties op voldoende steun van de fracties in de Tweede Kamer zodat deze belangrijke initiatiefwet wordt aangenomen. De Tweede Kamer stemt op 19 april over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Ondertekenaars
Open State Foundation (Arjan El Fassed), Nederlandse Vereniging van Journalisten (Frits van Exter), Genootschap van Hoofdredacteuren (Marcel Gelauff), Vereniging van Onderzoeksjournalisten (Evert de Vos, Tanja van Bergen), Vereniging Online Journalisten Nederland (Stephan Okhuijsen), NDP Nieuwsmedia (Herman Wolswinkel), Transparency International Nederland (Anne Scheltema Beduin), Persvrijheidfonds (Marjan Enzlin, Thomas Bruning), Hivos (Edwin Huizing), Bits of Freedom (Hans de Zwart), Kennisland (Paul Keller), Free Press Unlimited (Leon Willems), Waag Society (Marleen Stikker), Oxfam Novib (Tom van der Lee), Nu.nl (Gert-Jaap Hoekman), Stichting OpenGeo (Stefan de Konink), Internet Society Nederland (Frank Kresin), Big Wobber (Brenno de Winter), Cordaid (Simone Filippini), Freedom Inc. (Rejo Zenger), Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (Ties de Ruijter), Setup Media Lab (Jelle van der Ster), Centrum voor Budgetmonitoring (Martijn Kool), Open Archieven (Bob Coret), Stichting Petities.nl (Reinder Rustema), Instituut Maatschappelijke Innovatie (Guido Enthoven), De Coöperatie (Teun Gautier), Netwerk Democratie (Mieke van Heeswijk, Josien Pieterse), Argu (Joep Meinderstma), LocalFocus (Jelle Kamsma, Yordi Dam), Stichting OpenSource en Overheid (Lennart Huizing), MAD emergent art center (René Paré), Civity (Arjen Hof), The Green Land (Ton Zijlstra), DataOpeners (Caroline Kroon), Plannerstack (Michel Boerrigter), Datagraver, Sargasso.nl (Stephan Okhuijsen), Stichting Dat Zou Jij Wel Willen Weten (Sebastiaan Ter Burg), ReisRecht (Marinus Hoorntje), Justice and Peace (Sebastiaan van der Zwaan), Avko (Josje Spierings).