NIEUWS

Wet open overheid aangenomen in de Tweede Kamer


Vandaag stemde de Tweede Kamer voor de Wet open overheid (Woo). Deze wet maakt de weg vrij voor actieve openbaarheid. Een belangrijke mijlpaal voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, journalisten en overheden. Vorige week riep Open State Foundation met een coalitie van meer dan 37 maatschappelijke en journalistieke organisaties de Kamer op om voor deze wet te stemmen.

De Wet open overheid is een initiatiefwet van GroenLinks en D66 om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen. De oude Wob is gericht op passieve openbaarheid, het op aanvraag ontvangen van informatie. Dit is zowel voor overheden en informatievragers een tijdrovend proces. De Wet open overheid dwingt overheden om een informatieregister op te stellen en informatie actief te publiceren.

Impuls voor open data en publieke informatie

Open State Foundation is blij met de steun van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor deze wet. Deze wet is de broodnodige modernisering van verouderde wetgeving. Er komt een openbaar register van overheidsinformatie. De wet zorgt ervoor dat overheden sneller op verzoeken moeten reageren, met minder zwartgelakte documenten en bij meer (semi)publieke instellingen. Ook wordt het voor overheden minder eenvoudig om verzoeken af te wijzen op basis van uitzonderingsgronden. De wet zorgt voor een verbeterde positie van hergebruikers. Van inwoners en journalisten tot bedrijven en overheden zelf.

Informatiecommissaris pas na evaluatie

Ook zijn een viertal amendementen aangenomen. Er zou na vier jaar een informatiecommissaris komen, een amendement regelt echter dat het aanstellen van een informatiecommissaris pas geschiedt na de evaluatie van de wet. Een ander amendement regelt dat communicatie tussen Kamerleden en ambtenaren niet onder deze wet valt.

Overheden zijn ook gebaat bij meer transparantie

De informatiehuishouding van de overheid is niet goed op orde. Overheden gaan zelf profiteren van deze wet. Voor transparantie moet meer werk gemaakt worden van hun informatiehuishouding. Zo kan informatie beter gepubliceerd en uitgewisseld worden. Daardoor zijn ze uiteindelijk minder tijd en geld kwijt met het zoeken, publiceren en archiveren van hun informatie.

Nu de Tweede Kamer voor deze wet heeft gestemd moet de Eerste Kamer er nog over beslissen. Op 26 april spreekt zij in commissieverband over de wet.