NIEUWS

Inspiratiemiddag Toekomst Hergebruik Overheidsinformatie


Hoe ziet de toekomst van het hergebruik van overheids- en archiefinformatie er uit? Tijdens een inspiratiesessie op 6 oktober a.s. bij het National Archief in Den Haag, willen de Open State Foundation en Archief 2020 met u in gesprek over de uitkomsten van een verkenning onder hergebruikers van overheidsdata. Wat voor kansen zien hergebruikers voor toepassingen van open informatie? Maar welke drempels verhinderen nog effectief gebruik en hergebruik? Hoe kunnen we hindernissen wegnemen? En wat levert hergebruik van informatie op volgens de hergebruikers zelf?

In opdracht van Archief 2020 heeft de Open State Foundation een inventarisatie uitgevoerd onder hergebruikers. Dit zijn bedrijven, ontwikkelaars, journalisten, ngo’s, maar ook de overheden en archieven zelf. Een tiental diepte interviews en een brede aanvullende online survey hebben input geleverd over de meerwaarde van open data, het huidige data-aanbod, de datakwaliteit en wettelijke kaders. Wat zijn de ervaringen van hergebruikers en welke adviezen hebben zij voor data-aanbieders? En hoe matchen we vraag en aanbod het beste?

Zie hier een compilatie van tips die respondenten geven om hergebruik te bevorderen.

Tijdens de presentatie van de uitkomsten van de verkenning zullen best-practices en strategieën om drempels te slechten de revue passeren. Maar bovenal willen we met je in gesprek. In een interactieve sessie ga je aan de slag met de input uit de verkenning om het toekomstbeeld voor hergebruik van overheids- en archiefinformatie mogelijk te maken.

Programma

 • 12:15 Inloop met lunch
 • 13:00 Opening en inleiding door algemeen rijksarchivaris Marens Engelhard
 • 13:30 De toekomst van hergebruik van overheids- en archiefdata
  • Presentatie onderzoeksresultaten door Tom Kunzler (Open State Foundation)
   • Actieve openbaarheid en open data bij overheden en archieven
   • Hergebruikers van overheids- en archiefdata
   • Drempels en best practices
 • 14:15 Best Practice, het CBS en de omgang met de hergebruiker
  • Dennis Ramondt (CBS) over hoe het CBS omgaat met de hergebruikers van hun data.
 • 14:45 Theepauze
 • 15:00 Best Practice, de Single Data List uit het Verenigd Koninkrijk
  • Arjan El Fassed (Open State Foundation, directeur) presenteert het gebruik en de waarde van de Single Data List als instrument voor openbaarheid en open data.
 • 15:15 Best Practice, Utrecht en de eerste informatiecommissaris van Nederland
  • Donovan Karamat Ali (Utrecht) vertelt over het open data beleid van de gemeente Utrecht en zijn werk als informatiecommissaris.
 • 15:45 Interactieve sessie: ‘Hoe slechten we drempels’?
  • Inleiding door Tom Kunzler
  • Terugkoppeling en reflectie
 • 17:00 Netwerkborrel

Voor wie?

Deelnemers aan de interviews en surveys, CIO’s en management bij overheden en archieven, informatieprofessionals, datagedreven en open data coördinatoren bij overheden en archieven, archiefmedewerkers, data-eigenaren, communicatiemedewerkers van overheden en archieven, Wob-specialisten van overheden en archieven.

Waar?

Waar? De inspiratiemiddag vindt plaats op 6 oktober 2016 van 12.00 tot 17:00 bij het Nationaal Archief (Fruinzaal), Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag.

Aanmelden

Aanmelden voor deze inspiratiemiddag kan via deze link.