No projects found. Remove one or more filters/search terms or remove all filters.
(Nederlands) Bron

(Nederlands) Alle openbare overheidsinformatie bundelen en doorzoekbaar maken met tools die zo flexibel zijn dat journalisten en onderzoekers er met maximale vrijheid verhalen mee kunnen maken.

(Nederlands) Open Lobby

(Nederlands) Bevorderen én inzichtelijker maken van het Haagse lobbylandschap aan de hand van ministeriële agenda’s.

Open Contracting

(Nederlands) Het openbaar en transparant maken van publieke aanbestedingen en contracten en de start voor het vormgeven van een centraal inkoopregister.

Open Complaints

As part of the Open Government Action Plan, Open State is working with the National Ombudsman on the Open Complaints project. The goal of this project is to publish all complaints as open data by complaint handlers.

Open Algorithm

(Nederlands) Waarom algoritmes en AI te allen tijde transparant en uitlegbaar moeten zijn.

Open Spending logo
Open Spending

View and compare the budgets and spending of local governments

(Nederlands) Open Kieslijsten

(Nederlands) Het openen van de kieslijsten door de informatie over kandidaten te verrijken en doorzoekbaar te maken middels een digitale kieslijst.

(Nederlands) Open Zorg

The prices of medical treatmens have been made public through our Open Healthcare project.

Politwoops

Deleted tweets are archived and published with the tool Politwoops.

(Nederlands) Accountability Hack

(Nederlands) Accountability Hack daagt developers, data-analisten en designers uit om met open overheidsdata resultaten en effecten van overheidsmaatregelen in kaart te brengen.

Open Wob

All of the Wob-documents together in one overview


COMPLETED PROJECTS
(Nederlands) Evenementen overzicht

(Nederlands) Een overzicht van innovatieve hackathons, app-challenges en unconferences die wij sinds het ontstaan van Open State hebben georganiseerd.