Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 verzamelen we voor elke verkiezing de gegevens van alle stembureaus in Nederland. Dat doen we in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie en de Kiesraad op het platform Waar is mijn stemlokaal. Via een open standaard kunnen alle gemeenten gegevens over hun stembureaus uploaden op het platform. Deze gegevens zijn open data en kunnen worden hergebruikt in allerlei toepassingen. Kiezers kunnen bijvoorbeeld op waarismijnstemlokaal.nl zoeken waar hun dichtstbijzijnde stembureau is en hoe toegankelijk hun stembureau is. Ook hebben we met de Volkskrant en Pointer van KRO-NCRV de data gebruikt om de verkiezingsuitslagen per stembureau op de kaart te zetten en te analyseren.