In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 gaat Open State Foundation voor de derde keer op een rij, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad en VNG Realisatie, het platform Waar is mijn Stemlokaal opzetten. Via een gestandaardiseerde dataset kunnen alle gemeenten gegevens over hun stemlokalen uploaden op het platform. Deze gegevens kunnen worden hergebruikt in allerlei toepassingen. Kiezers kunnen bijvoorbeeld op www.waarismijnstemlokaal.nl zoeken waar hun dichtstbijzijnde stembureau is en hoe toegankelijk hun stembureau is voor mindervaliden.

Open State Foundation heeft onder andere voor verkiezingen van het Europees Parlement en Provinciale Staten in 2019 de stemlokalen gemeenten in kaart gebracht op het platform Waar is mijn Stemlokaal. Deze gegevens kunnen kiezers helpen met het vinden van hun stembureau en meer informatie geven over de openingstijden en de toegankelijkheid van stembureaus voor mindervaliden.

Vorig jaar zijn deze gegevens gebruikt door de Volkskrant en Pointer van KRO-NCRV om inzicht te krijgen het verloop van de verkiezingen. De data is voor iedereen te hergebruiken. Op waarismijnstemlokaal.nl/data en via data.overheid.nl is de data te vinden.