Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 verzamelen we voor elke verkiezing de gegevens van alle stembureaus in Nederland. Dat doen we in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie en de Kiesraad op het platform Waar is mijn stemlokaal. Kiezers kunnen op WaarIsMijnStemlokaal.nl zoeken waar hun dichtstbijzijnde stembureau is en hoe toegankelijk hun stembureau is.

Via een open standaard kunnen alle gemeenten gegevens over hun stembureaus uploaden op het platform. Deze gegevens zijn open data en kunnen worden hergebruikt in allerlei toepassingen.

Ook wordt de data vaak gebruikt om de verkiezingsuitslagen per stembureau op de kaart te zetten en te analyseren. Zo publiceerde de Volkskrant overzichten van de verkiezingsuitslagen op stembureauniveau in 2019, 2022 en 2023. Ook Pointer van KRO-NCRV maakte gebruik van ‘Waar is mijn stemlokaal’ data voor publicaties. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen in 2023 schreef de NOS een artikel over het aantal en de toegankelijkheid van stembureaus op basis van Open State’s ‘Waar is mijn stemlokaal’ data.