NIEUWS

Gegevens stemlokalen gemeenten ontsloten als open data!


Open State Foundation heeft de stemlokalen van 358 (bijzondere) gemeenten in kaart gebracht op het platform Waar is mijn Stemlokaal. Deze gegevens kunnen kiezers helpen met het vinden van hun stembureau en meer informatie geven over de openingstijden en de toegankelijkheid van stembureaus voor mindervaliden.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen op 20 maart heeft Open State Foundation voor de derde keer op een rij, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNG Realisatie, het platform Waar is mijn Stemlokaal opgezet. Via een gestandaardiseerde dataset kunnen alle gemeenten gegevens over hun stemlokalen uploaden op het platform. Deze gegevens kunnen worden hergebruikt in allerlei toepassingen. Kiezers kunnen bijvoorbeeld op www.waarismijnstemlokaal.nl zoeken waar hun dichtstbijzijnde stembureau is en hoe toegankelijk hun stembureau is voor mindervaliden.

Vorig jaar zijn deze gegevens gebruikt door andere RTL Nieuws, DataDuic en LocalFocus. De data is voor iedereen te hergebruiken. Op waarismijnstemlokaal.nl/data en via data.overheid.nl is de data te vinden.