NIEUWS

Zet stemlokalen op de kaart via ‘Waar is mijn stemlokaal’


Doen jullie weer mee?

Kiezers eenvoudig hun dichtstbijzijnde stemlokaal laten opzoeken voor de Provinciale Statenverkiezingen, Waterschapsverkiezing en Europese Parlementsverkiezingen in 2019? Dit kan wederom met het ‘Waar is mijn stemlokaal?’-platform. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie en Open State Foundation hebben dit platform ontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum 2018. Voor de verkiezingen van 2019 kun je wederom stembureaus uploaden. Hiermee worden via koppelingen via Google, Facebook en de website WaarIsMijnStemlokaal.nl honderdduizenden kiezers bereikt die daarmee eenvoudig hun stembureau kunnen vinden.

Werkzaam bij een gemeente en verantwoordelijk voor verkiezingen of stembureaus? Geef contactgegevens door om een account aan te maken voor ‘Waar is mijn stemlokaal?’ – Klik hier voor het formulier.

 

Achtergrond
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft de Open State Foundation handmatig alle locaties met stembureaus opgevraagd bij gemeenten, gestandaardiseerd en beschikbaar gesteld als open data. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum van 2018 hebben konden gemeenten met behulp van een VNG standaard hun stembureaus uploaden naar het centrale platform “waar is mijn stemlokaal?”. Hier waren op 21 maart alle Nederlandse stembureaus te vinden.

Hierdoor kunnen kiezers in verkiezingstijd eenvoudig hun dichtstbijzijnde stemlokaal vinden via gemeentelijke websites, Facebook, Google en andere handige toepassingen die iedereen kan ontwikkelen met deze open data. Deze dataset is gebruikt door verschillende websites om kiezers hun dichtstbijzijnde stemlokaal te laten vinden. Facebook heeft op de verkiezingsdag eveneens de knop ‘waar kan ik stemmen’ beschikbaar gesteld. Honderdduizenden kiezers hebben via deze toepassingen hun dichtstbijzijnde stemlokaal opgezocht.

Doen jullie mee? Bereid je alvast voor en geef je contactgegevens door
Het ‘Waar is mijn Stemlokaal?’ platform wordt eind december weer live gezet met de nieuwe VNG standaard. Gemeenten krijgen daarover bericht zodat er voldoende tijd is om de lijsten met stembureaus aan te leveren.

Voor gemeenten die nog geen account hebben, kan er een worden aangevraagd via dit formulier. Voor samenwerkingsverbanden is het mogelijk om een account voor meerdere gemeenten aan te maken. Iedere gemeente moet zelf zorg dragen voor het aanvragen van een account. Is er al eerder meegedaan, dan is alle informatie over stemlokalen van vorige verkiezingen beschikbaar ter bevestiging, correctie of aanvulling. De standaard is echter uitgebreid met extra informatie over mindervalidetoegankelijkheid gebaseerd op de nieuwe toegankelijkheidseisen.

Hoe werkt het precies met de standaard?
VNG Realisatie, werkt in de praktijkbeproeving Open Data Standaarden aan standaardisatie van veelgebruikte gemeentelijke open datasets. De locaties van stemlokalen horen daar ook bij. Een landelijke database helpt kiezers om hun dichtstbijzijnde stemlokaal te vinden. Gemeenten kunnen op eenvoudige wijze de locaties van hun stemlokalen, met de openingstijden en informatie over mindervalidetoegankelijkheid beschikbaar stellen aan iedereen die er interesse in heeft.

Een gemeentelijke werkgroep heeft de inhoudelijke criteria voor deze open dataset opgesteld en is na een openbare consultatie vastgesteld. VNG Realisatie moedigt gemeenten aan om deze standaard voor de publicatie van de locaties van stemlokalen te gaan gebruiken.

Gemeenten kunnen de data volgens deze standaard eenvoudig uploaden naar het platform. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om de locaties van de stemlokalen via het platform te corrigeren of aan te vullen voor de komende verkiezingen. Na het uploaden of aanvullen van de informatie kunnen eenvoudig kaarten worden gemaakt voor eigen gebruik en kan eenieder de data gebruiken.

Werkzaam bij een gemeente en verantwoordelijk voor verkiezingen of stembureaus? Geef contactgegevens door om een account aan te maken voor ‘Waar is mijn stemlokaal?’ – Klik hier voor het formulier.

Voor vragen kan er gemaild worden naar stemlokaal@openstate.eu.

Standaard

Open State Foundation heeft voor ‘waar is mijn stemlokaal?’ de Open Data Standaard (ODS) voor stembureaus van VNG Realisatie gebruikt. Op basis van deze standaard heeft Open State een invulformulier gebruikt voor het insturen van gegevens naar WaarIsMijnStemlokaal.nl. Open State gebruikt een versimpelde versie van de standaard omdat de website sommige gegevens automatisch kan genereren en heeft op basis van vereisten rondom toegankelijkheid nadere bepalingen toegevoegd. Dit leidt tot minder werk bij het invullen. Het invulformulier is tot stand gekomen in afstemming met VNG Realisatie.