NIEUWS

Stemlokalen in beeld GR 2022


Al jaren verzamelen bij elke verkiezing data over alle stemlokalen voor het platform WaarIsMijnStemlokaal.nl. Zo weet iedereen waar gestemd kan worden, hoe laat de deuren open gaan, of een stemlokaal rolstoelvriendelijk is en of er hulpmiddelen zoals een leesloep aanwezig zijn. Doordat alle stemlokaaldata verzameld wordt volgens de Stembureaus Open Data Standaard ontstaat er ook een eenduidige open dataset die door onder andere journalisten en onderzoekers hergebruikt kan worden binnen hun speurwerk. Met de stemlokaal data van de vorige verkiezingen zijn wij voor de Tweede Kamer aan de slag gegaan met het analyseren van deze dataset. Met als resultaat het rapport ‘Meting stemlokalen – Gemeenteraadsverkiezingen 2022‘.

Tijdens de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 konden kiezers hun stem uitbrengen in 333 gemeenten in 8582 stemlokalen. Stemlokalen spelen een centrale rol bij verkiezingen en inzicht het aantal stemlokalen de kenmerken zijn fundamenteel binnen het evalueren van de verkiezingen kunnen op termijn de basis zijn voor beleidsontwikkeling ter verbetering van verkiezingen. Zijn stemlokalen toegankelijk voor mensen met een auditieve, visuele of fysieke beperking, wordt er gebruik gemaakt van het meerdaags stemmen, wat is de afstand naar een stemlokaal?

Uit deze nulmeting bleek onder andere dat de gemiddelde afstand tot een stemlokaal in Nederland 398 meter is. En dat naarmate de bevolkingsdichtheid toeneemt de afstand tot het stemlokaal korter wordt en naarmate de bevolkingsdichtheid afneemt er grotere afstanden tot bepaalde stemlokalen zijn. In totaal waren er tijdens de verkiezingen 16,3% van de stemlokalen op alle drie de dagen open. Gebouwen met het gebruiksdoel ‘bijeenkomst’ komen het meest voor: 46%. Gebouwen met een sport (15%) of onderwijsfunctie (12%) worden ook veel gebruikt.

Meer weten over ons project? Neem dan contact op met projectleider Jesse Renema via jesse@openstate.eu.

Bekijk het Jupyter Notebook met broncode en documentatie van het onderzoek en lees het rapport.