NIEUWS

Stembureaus binnenkort op de kaart via een nieuw platform!


Kiezers eenvoudig hun dichtstbijzijnde stembureau laten opzoeken voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum van 2018, dat kan binnenkort! Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG-KING en de Open State Foundation ontwikkelen een platform om dit mogelijk te maken. Via dit nieuwe platform kunnen alle gemeenten de locaties van hun stembureaus uploaden, kaarten met stembureaus aanmaken en delen met inwoners.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft de Open State Foundation handmatig alle locaties met stembureaus opgevraagd bij gemeenten, vervolgens gestandaardiseerd en beschikbaar gesteld als open data. Deze dataset is gebruikt door verschillende websites om kiezers hun dichtstbijzijnde stembureau te laten vinden. Facebook heeft op de verkiezingsdag eveneens de knop ‘waar kan ik stemmen’ beschikbaar gesteld. Ongeveer één miljoen kiezers hebben via deze toepassingen hun dichtstbijzijnde stembureau opgezocht.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 2018 willen we deze mogelijkheid weer bieden. Daarom gaan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met VNG-KING en de Open State Foundation de informatie via een centraal platform beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen kiezers bij komende verkiezingen eenvoudig hun dichtstbijzijnde stembureau vinden via gemeentelijke websites,  Facebook, en andere handige toepassingen die eenieder kan gaan ontwikkelen met deze open data.

Hoe werkt het?

KING, onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, werkt in de praktijkbeproeving Open Data Standaarden aan standaardisatie van veelgebruikte gemeentelijke open datasets. De locaties van stembureaus horen daar ook bij. Een landelijke database helpt kiezers om hun dichtstbijzijnde stembureau te vinden. Gemeenten kunnen op eenvoudige wijze de locaties van hunstembureaus, met de openingstijden en informatie over rolstoeltoegankelijkheid beschikbaarstellen aan iedereen die er interesse in heeft.

Een gemeentelijke werkgroep heeft de inhoudelijke criteria voor deze open dataset opgesteld. De set is na een openbare consultatie vastgesteld. KING moedigt gemeenten aan om deze standaard voor de publicatie van de locaties van stembureaus te gaan gebruiken vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, omdat het een mooie dienstverlening voor inwoners is.

Gemeenten kunnen de data volgens deze standaard eenvoudig uploaden naar het platform. Daarnaast bestaat voor gemeenten ook de mogelijkheid om de locaties van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 via het platform te corrigeren of aan te vullen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Na het uploaden of aanvullen van de informatie kunnen eenvoudig kaarten worden gemaakt voor eigen gebruik en kan eenieder de data gebruiken.

Doe mee?

Het ‘Waar is mijn Stemlokaal?’ platform zal in februari 2018 gereed zijn. Direct daarna krijgen gemeenten daarover bericht, zodat zij voldoende tijd hebben om de lijsten met stembureaus aan te leveren of te corrigeren. Gemeenten krijgen tegen die tijd ook een email, waarin precies staat wat er van hen verwacht wordt en welke data kunnen worden aangeleverd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VNG-KING sporen alle gemeenten aan de data in februari of maart aan te leveren aan het platform, zodat het nieuwe platform landelijk gebruikt kan worden.

Testpanel gezocht

De initiatiefnemers van het platform zijn in de tussentijd nog op zoek naar gemeenten die interesse hebben om het platform voor lanceren te testen op zaken als gebruiksvriendelijkheid. Gemeenten die interesse hebben om het nieuwe platform te testen kunnen contact opnemen met Tom Kunzler van de Open State Foundation.