In documenten van gemeenteraden is een schat aan informatie te vinden. Je vindt er wanneer de lokale voetbalvereniging een extra trapveldje krijgt; waarom raadsleden kritisch zijn op de bouw van een nieuwe parkeergarage; en hoe het gaat met de jeugdzorg in jouw gemeente. Door deze documentatie krijg je inzicht in het hart van de lokale democratie.

Omdat er niet een plek was waar je toegang hebt tot de raadsinformatie van alle Nederlandse gemeenten, is Open State Foundation in 2015 gestart met het project Open Raadsinformatie. Met deze pilot werd de raadsinformatie van zes gemeenten ontsloten als open data. Met andere woorden: de moeilijk herbruikbare informatie werd op een toegankelijkere manier openbaar, zonder restricties en op een centrale online plek gepubliceerd.

In het verleden bleef deze informatie in vaak verborgen omdat je deze documenten niet makkelijk kon vinden of omdat de manier van publiceren de doorzoekbaarheid bemoeilijkt. Dit gebeurt wanneer gemeenten niet op eenzelfde manier de bijbehorende metadata categoriseren; documenten in een een moeilijk herbruikbaar format (zoals PDF) publiceren; of de publicatieplek op een onvindbare plek online plaatsen.

Inwoners, raadsleden, journalisten en anderen die de lokale politiek willen volgen hebben behoefte aan eenvoudig bruikbare en makkelijke toegankelijke toepassingen. Door het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data, versterkt de griffier de informatiepositie van onder meer raadsleden, inwoners, belangenbehartigers en journalisten. Een transparante overheid draagt bij aan het vertrouwen tussen burgers en overheidsdiensten en versterkt de democratie. Bovendien kunnen ontwikkelaars met Open Raadsinformatie innovatieve toepassingen maken die de lokale democratie versterken.

De succesvolle pilot van 2015 leidde tot de opname van Open Raadsinformatie in de Digitale Agenda 2020 van de Vereniging Nederlandse Gemeente en het Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is Open Raadsinformatie gegroeid naar een toegangspunt van de raadsinformatie van 122 gemeenten. Het beheer van Open Raadsinformatie is inmiddels overgedragen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Open State Foundation blijft het project van adviezen voorzien en zal zich blijven inzetten om alle 355 Nederlandse gemeenten aansluiting te laten vinden.

Open Raadsinformatie is te vinden via de zoekmachine Open Raadsinformatie. Via Github en de API-documentatie leer je hoe je zelf aan de slag kan met Open Raadsinformatie.