NIEUWS

App challenge Open Raadsinformatie


raadsinformatie

Maak een app voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Steeds meer gemeenten ontsluiten hun raadsinformatie – zoals notulen, moties en besluiten – als open data. Informatie die raadsleden helpt hun werk te doen, journalisten in staat stelt de lokale democratie te controleren en ervoor zorgt dat inwoners kunnen meedenken met gemeentebeleid. Nu kunnen developers, programmeurs, datajournalisten en data-analisten er ook mee aan de slag.

KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, daagt ontwikkelaars en programmeurs uit om, gerelateerd aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, het meest creatieve idee in te zenden voor een app die gebruik maakt van open raadsinformatie. Een vakjury beslist welk idee beloond wordt met €20.000 aan ontwikkelbudget om dit idee daadwerkelijk uit te voeren. De App Challenge organiseert KING met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ideeën indienden mag tot en met 31 oktober 2017.

Wat is Open Raadsinformatie?

Vanuit de Digitale Agenda 2020 werken VNG en KING aan het standaardiseren en ontsluiten van raadsinformatie als open data. Deze informatie is vitaal voor het functioneren van de lokale democratie. Als gestandaardiseerde open data krijgt deze informatie nog meer meerwaarde en wordt het hergebruik van deze data eenvoudiger. Daarom ontwikkelt KING samen met leveranciers van deze systemen een standaard en om steeds meer gemeenten te helpen met het ontsluiten van hun raadsinformatie als open data.

Momenteel is raadsinformatie van zestien gemeenten beschikbaar als open data via de Open Raadsinformatie API. Dit is een API gebaseerd op RESTful JSON en bevat meer dan 60.000 documenten. De informatie in deze API is gestandaardiseerd volgens de POPOLO metadatastandaard. KING schaalt dit najaar het aantal deelnemende gemeenten op van 16 naar 100. Daarmee doet een op de vier gemeenten aan het einde van het jaar mee met Open Raadsinformatie. Heb je vragen over de Open Raadsinformatie API, neem dan contact op met Breyten Ernsting van de Open State Foundation en bekijk de presentatie over Open Raadsinformatie API.

Hoe doe ik mee met de App-Challenge?

In de App Challenge dagen we ontwikkelaars, data-analisten, datajournalisten of andere creatievelingen uit om het beste en daadwerkelijk uitvoerbare idee voor het hergebruik van Open Raadsinformatie in te sturen. U dient het idee uit te werken op papier, maar hoeft nog geen werkende app te bouwen. Neem eerst even kennis van de voorwaarden en beoordelingscriteria (PDF).

Op vrijdag 3 november van 13:30u tot 16:00u vindt een pitch-evenement plaats in de raadszaal van de gemeente Utrecht. Hier presenteren de indieners hun app aan een vakjury. Deze vakjury bepaalt vervolgens welk idee beloond wordt met het ontwikkelbudget van €20.000 (ex BTW). Vervolgens ontwikkelt de winnaar de app, onder begeleiding van KING, en levert deze uiterlijk 31 januari 2018 op. Na oplevering wordt het ontwikkelbudget uitgekeerd. KING gaat mogelijk met andere (kansrijke) indieners, die niet het ontwikkelbudget winnen, in gesprek om te kijken of deze inzendingen op andere wijzen gerealiseerd kunnen worden.

Vragen

Voor vragen over de App Challenge, data of API kan contact opgenomen worden met Tom Kunzler.