NIEUWS

Open Raadsinformatie van meer dan 100 gemeenten in app WaarOverheid


Meer dan honderd gemeenten doen inmiddels mee aan Open Raadsinformatie. Dit is het project waarmee gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk maken. Deze data is daarmee beschikbaar voor toepassingen, zoals apps. De eerste app die hier gebruik van maakt, WaarOverheid, is vandaag gelanceerd.

Lokale democratie versterken

Inwoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, journalisten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo laagdrempelig nagaan wat er in gemeenten speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk. In 2015 is Open State Foundation samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en vijf gemeenten (Heerde, Oude IJsselstreek, Den Helder, Utrecht en Amstelveen) een pilot gestart om raadsinformatie als open data te ontsluiten. In samenwerking met VNG Realisatie en Argu is gewerkt aan standaardisatie en opschaling. Het doel is het versterken van de lokale democratie.

Herbruikbaar

De raadsinformatie was al openbaar, maar uitsluitend per gemeente beschikbaar en vaak niet eenvoudig te vinden of te hergebruiken. Van 102 gemeenten – waaronder Amsterdam en Utrecht, maar ook kleinere gemeenten als Binnenmaas en Dongen – zijn alle raadsstukken nu te vinden op de website van Open Raadsinformatie. Deze documenten zijn beschikbaar als open data: gestandaardiseerd en herbruikbaar. Zo kunnen app-bouwers, websites, media en andere partijen de informatie snel en makkelijk gebruiken en publiceren.

WaarOverheid app

Om de mogelijkheden van de open raadsinformatie te verkennen, organiseerde VNG Realisatie in 2017 een wedstrijd om de beste app te ontwikkelen: de App Challenge Open Raadsinformatie. De eerste prijs ging naar de webapp WaarOverheid van ontwikkelaar Qollap, die raadsinformatie op basis van slimme algoritmen op de landkaart plaatst. Zo kunnen inwoners zien wat er speelt in hun buurt – of in een heel andere buurt. Met het prijzengeld werd de app de afgelopen tijd verder ontwikkeld. Vanaf vandaag – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart – is WaarOverheid voor iedereen te gebruiken zijn. Alles over de app WaarOverheid vind je op waaroverheid.nl.

Goudmijn

Robert van Dijk, raadsgriffier van de gemeente Teylingen en voorzitter van de adviesgroep Open Raadsinformatie, is enthousiast over de resultaten:

‘We kunnen wel blijven praten over het thema ‘open overheid’, maar om het te verwezenlijken moeten we gewoon actie ondernemen. De informatiesamenleving is een feit. Inwoners kunnen via digitale kanalen bij onvoorstelbaar veel informatie komen, maar de overheid blijft achter. En dat terwijl wij op een enorme hoeveelheid gegevens zitten. De maatschappij verlangt transparantie van ons, we moeten weg van de achterkamertjes. Daar is dit het instrument voor. Zo versterken we heel concreet onze democratie en maken we een open overheid en open verantwoording mogelijk. Ik zie Open Raadsinformatie als een goudmijn. Deze standaardisatie is het startpunt voor komende projecten en apps. Als alle gemeenten straks meedoen, hoeft niemand meer bij 380 eilandjes informatie los te peuteren om te weten welke trends er gaande zijn. Kortom: een prachtig project.’

Open Raadsinformatie is een onderdeel van de Digitale Agenda 2020 van de VNG en het Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Open State Foundation is mede-actiehouder vanuit het Actieplan Open Overheid en aanjager van het project Open Raadsinformatie.