In documenten van gemeenteraden is een schat aan informatie te vinden. Je vindt er wanneer de lokale voetbalvereniging een extra trapveldje krijgt, waarom raadsleden kritisch zijn op de bouw van een nieuwe parkeergarage en hoe het gaat met de jeugdzorg. Online informatie uit de gemeenteraad is slechts beperkt te doorzoeken, te analyseren of opnieuw te gebruiken.

Metadata verschilt per gemeente en meestal worden documenten in een pdf-formaat gepubliceerd. Inwoners, raadsleden, journalisten en anderen die de lokale politiek willen volgen hebben behoefte aan beter toegankelijke en eenvoudig bruikbare toepassingen. Zij kunnen met open raadsinformatie beter worden bediend.

Open State Foundation heeft in een pilot voor het eerst raadsinformatie als open data ontsloten. Hergebruik van de data van zes gemeenten is nu mogelijk. Door het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data, versterkt de griffier de informatiepositie van raadsleden, inwoners, belangengbehartigers en journalisten.

Een transparante overheid draagt bij aan het vertrouwen tussen burgers en overheidsdiensten en versterkt de democratie. Met Open Raadsinformatie kunnen ontwikkelaars innovatieve toepassingen maken die de lokale democratie versterken

Open Raadsinformatie is te vinden via de zoekmachine Open Raadsinformatie. Via Github en de API-documentatie leer je hoe je zelf aan de slag kan met Open Raadsinformatie.

Open State Foundation werkt aan het verbeteren van de vrijgegeven Open Raadsinformatie en wil het aantal overheden met Open Raadsinformatie uitbreiden.

open raadsinformatie

envelope

Op de hoogte blijven?