Met subsidies ondersteunen overheden initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. Waar overheden hun geld precies aan uitgeven en aan welke ontvangers is niet altijd even eenvoudig te vinden. Als iemand subsidie aanvraagt bij verschillende overheden, weten die dat niet van elkaar. Sterker: ook afdelingen binnen één overheidsinstantie weten vaak niet van elkaar aan wie ze subsidie verstrekken.

Enter: open data. Sinds 2014 publiceert de rijksoverheid per department aan welke ontvangers en voor welke regeling een subsidie is verstrekt. Steeds meer decentrale overheden publiceren subsidieregisters. Echter, deze informatie is meestal niet gepubliceerd als open data.

Om te laten zien wat je kunt zien als deze gegevens wel als open data wordt ontsloten heeft Open State Foundation in 2014 de tool Subsidietrekker.nl gelanceerd. Hiermee kun je van overheden die subsidieoverzichten publiceren zoeken naar overheden, ontvangers en regelingen. Informatie wordt weergegeven over de subsidie, de ontvanger en het bedrag dat is verleend.

screenshot-subisidietrekker20