NIEUWS

Ministeries verstrekken twee keer zoveel subsidies in 2014 als in 2013


In 2014 werden twee keer zoveel subsidies vertrekt door ministeries dan in 2013. Het gaat om 44.507 verstrekte subsidies aan 10.993 ontvangers voor een bedrag van 5,5 miljard. Dat blijkt uit een analyse van Open State Foundation. Afgelopen woensdag werden de subsidieoverzichten per ministerie in 2014 vrijgegeven als open data.

Subsidieverstrekkers
De meeste subsidies werden verstrekt door het ministerie van infrastructuur en Milieu (25.203). Deze koploper wordt gevolgd door het ministerie van Economische Zaken (10.911) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (3.262) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2.871). Door het ministerie van Binnenlandse Zaken (76), Defensie (24) en Financiën (2) werden de minste subsidies verstrekt.

In totaal verstrekte het ministerie van Economische Zaken voor een bedrag van 2.1 miljard euro aan subsidies, gevolgd door VWS met 1.2 miljard en Buitenlandse Zaken met 1.1 miljard euro. Zij worden gevolgd door de ministeries Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (706 miljoen euro), Infrastructuur en Milieu (131 miljoen euro) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (114 miljoen euro).

In 2013 werd de helft minder subsidies verstrekt (21.850), maar het totaal bedrag lag toen iets hoger: 5,7 miljard euro. In 2014 is het aantal ontvangers (10.993) lager dan in 2013 (15.671). Ook toen gaf het ministerie van Economische Zaken het meest uit aan subsidies en het ministerie van Financiën het minst.  Zie hier het bericht over de subsidies in 2013.

Subsidieontvangers
De ontvanger van het meest aantal subsidies (8742) is anoniem. Vervoersbedrijven als Connexxion (3.465) en Willemsen De Koning Taxiservices (873) eindigde bovenaan in de rij van subsidieontvangers. De grootste bedragen vielen ten deel van de Stichting Dienst Landbouwkundig onderzoek (173.266.520 euro), het CBS (155.391.000 euro), TNO (138.851.000 euro) en de Centrum Indicatiestelling Zorg (126.577.000 euro). Zij werden gevolgd door ontwikkelingsorganisaties als Cordaid (87.756.376 euro), Oxam Novib (79.978.000 euro), ICCO (76.257.195 euro) en Hivos ( 55.459.632 euro). European Space Agency ontving 80.219.000 euro. De grote subsidieontvangers verschillen niet van 2013.

Subsidieregelingen
Het aantal subsidieregelingen verschilt ook per ministerie. Het ministerie van Economische Zaken steekt met 171 subsidieregelingen met kop en schouders uit boven de rest. Het ministerie van Defensie kent slechts één subsidieregeling. De tijdelijke regeling ‘subsidie boordcomputer taxi’ ontving het grootste aantal subsidies, namelijk 21.296.

Subsidietrekker
Het volledige overzicht van verstrekte subsidies is door Open State Foundation toegevoegd aan Subsidietrekker.nl. Hier is het mogelijk om te zoeken op ontvanger, subsidies per ministerie, regeling en beleidsartikel. Ook kan er een vergelijking over de verschillende jaren worden gemaakt.