*Update 20-4-2022: Het ministerie van Defensie heeft beleidswijzigingen aangekondigd in een brief aan de Kamer. Het consortium van maatschappelijke partijen waar Open State deel van uit maakt heeft hier een reactie op geschreven die hieronder te downloaden is. Wij zijn positief over de aangekondigde wijzigingen, maar maken ons zorgen over een aantal zwak geformuleerde punten en gemiste kansen.


Veel Nederlandse ministeries, provincies, gemeenten en belangrijke instituten voldoen aan de transparantie en openheid die verwacht wordt van de Nederlandse overheid. Uit onderzoek van Open State Foundation blijkt dat Defensie ondanks beloften veel minder publiceert dan collega-ministeries in Nederland en minder dan ministeries van Defensies in het buitenland. Defensie bestempelt relevant informatie steevast als ‘te staatsonveilig’ om te publiceren. Hier moet verandering in komen.

Een transparante overheid is belangrijk voor een sterke democratie. Nederland zet al jaren stappen naar het meer delen van open data, om te laten zien wat de overheid doet, en om journalisten, onderzoekers en bedrijven de mogelijkheid te geven de data te gebruiken. Dit levert niet alleen meer vertrouwen op in de overheid, ook is het goed voor het bedrijfsleven.

Door het gebruik van vele (veelal verouderde) systemen is het ministerie kwetsbaar, er ontbreekt intern overzicht en mede daardoor is echte transparantie nog ver weg.

Het ministerie van Defensie heeft een bijzondere status in Nederland, gegeven de belangrijke taak waar ze mee belast zijn. Data delen die in de staatsveiligheid in het gedrang brengt is niet wenselijk. Maar: voor een ministerie dat 10 miljard uit de gemeenschappelijke middelen krijgt in 2019 is het belangrijk om transparanter te zijn over waar dat geld aan uitgegeven wordt, en wat de resultaten zijn.

Open State Foundation pleit voor een open, transparante overheid. De bijzondere status van het ministerie van Defensie mag geen excuus zijn voor onnodige geslotenheid. Daarom moet er een meer open ministerie van Defensie komen.

Meer weten of meedenken? Neem contact op met Tim Vos-Goedhart: tim@openstate.eu

Wil jij of jouw organisatie bijdragen aan het transparanter krijgen van het ministerie van Defensie? Neem dan contact op met ons via tim@openstate.eu