NIEUWS

Na ‘Hawija’: hoe nu verder voor defensie


De afgelopen maanden heeft een consortium van maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd met het Ministerie van Defensie over de schadelijke (directe en indirecte) gevolgen voor onschuldige burgers tijdens militaire missies. Nu dit zogenaamde ‘Roadmap-proces’ ten einde loopt, zal de defensiestaf aanbevelingen moeten doen aan de minister om het beleid inzake transparantie en het beperken van civiele schade tijdens missies te verbeteren.

Als onderdeel van onze inzet om de Nederlandse overheid transparanter te krijgen zijn we in gesprek gegaan met het Ministerie. Transparantie en verbetering van informatieverzameling over burgerleed tijdens missies is een belangrijke eerste stap. Dit betekent dat er betere verantwoording en controle mogelijk is. Als volgende moet Defensie haar 2000+ ICT systemen gaan opschonen en gereed maken voor dit tijdperk van transparantie. Dat gaat niet vanzelf en vergt politieke wil. Wij roepen de formerende partijen dan ook op om werk te maken van een Open Defensie.

Lees hier de publieke statement Na 'Hawija': hoe nu verder voor defensie