NIEUWS

Defensie in 2020: nog steeds te weinig aandacht voor transparantie


In aanloop naar de begrotingsbehandeling 2020 van het ministerie van Defensie roept Open State Foundation de Tweede Kamer op om kritisch te kijken naar het gebrek aan transparantie bij het ministerie van Defensie.

Defensie publiceert veel minder dan collega-ministeries in Nederland. In de data-inventarisatie van 2018 heeft het ministerie van Defensie slechts 14 datasets opgenomen, waarmee het ver achterblijft bij de Rijksbrede Data-inventarisatie. En ook de huidige begroting geeft geen blijk van een transparantere werkwijze.

Toezichthouders zoals gekozen volksvertegenwoordigers, journalisten en onderzoekers kunnen hun taak niet naar behoren uitvoeren wanneer zij geen toegang hebben tot relevante informatie. De recente onthullingen over burgerslachtoffers door Nederlandse luchtaanvallen maken de noodzaak voor meer openbaarheid nogmaals duidelijk.

Daarom heeft Open State Foundation in een brief aan de commissieleden van de Vaste commissie voor Defensie aandacht gevraagd voor de volgende zaken:

  • Actieve deelname van het ministerie van Defensie in Rijksbrede Data-inventarisatie en de publicatie van meer open datasets in 2020.
  • De aanstellingen van een Open Data Co√∂rdinator bij het ministerie van Defensie die het proces naar meer transparantie kan begeleiden.

Meer informatie of meepraten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Lisette Kalshoven via lisette@openstate.eu