De onderwijs sector, overheden, beroepsbevolking en werkgevers kunnen met digitale transparantie beter inspelen op de snelle veranderingen van de moderne samenleving. Het zorgt voor beter geïnformeerde beleid en betere keuzes voor opleiding en werk. Dit vermindert werkloosheid,  draagt bij aan economische groei en verrijkt het leven van mensen.

Open Onderwijs API

Het is in Nederland niet eenvoudig om de juiste school voor je kinderen te vinden. Hoewel het Nederlandse onderwijs de vrije keuze van ouders benadrukt, is het systeem voor velen verwarrend. Ondanks dat er een enorme hoeveelheid informatie wordt verzameld in en over het onderwijs, was deze data tot voor kort nauwelijks open, laat staan beschikbaar voor hergebruik.

De Open Onderwijs API verlicht dit probleem met een uniforme open source interface waarmee gegevens over het onderwijs van verschillende instanties, zoals DUO, op te halen en hergebruiken.

De Open Onderwijs API is gebaseerd op open source technologie, zoals Scrapy, Sfinx en ElasticSearch. Ook zijn alle adressen geogecodeerd met behulp van de BAG42 service, een Nederlands initiatief om een hoge kwaliteit, officiële gegevensbronnen met “gewone” geocoding integreren. Data is beschikbaar via een eenvoudige REST API en als downloadbare tarrballs. De API voorziet in krachtige zoekhulpmiddelen.

De API helpt app-ontwikkelaars met een enorme set van open onderwijs gegevens en stimuleert tegelijkertijd onderwijsinstellingen om data sneller te ontsluiten. Ondertussen worden steeds meer mensen in het onderwijs en bij overheden zich bewust van de noodzaak voor transparant onderwijs en het openen van data.

Screen Shot 2016-05-06 at 15.54.59

Open data

Overheden verzamelen gegevens van kinderopvang tot universiteit om de prestaties in de gaten te houden. Denk bijvoorbeeld aan studentenregistraties, landelijke tests, zelfrapportage van scholen en inspectie verslagen. Voor de arbeidsmarkt zijn er data van vacatures bij werkgevers tot en met de werkloosheid op macro economisch niveau. Tesamen een waardevolle bron voor innovatieve toepassingen.

Hergebruik

Deze data kunnen gebruikt worden een kinderopvang te kiezen of een basisschool te kiezen, om een interessante cursus of opleiding te vinden. Arbeidsmarktdata kan vertellen welke opleidingen veel gevraagd zijn op de arbeidsmarkt en hierbij zelfs openstaande vacatures weergeven. Beleidsmakers kunnen data toepassen in benchmarks en analyses voor het verbeteren en evalueren van beleid.

Challenge School en Toekomst

De Challenge School en Toekomst richtte zich op de aansluiting van de laatste fase van onderwijs (MBO, HBO en WO) op de eerste fase van werk (startersbanen). Dit project deden we samen met het Ministerie van OCW (specifiek de directies MBO en Kennis).

Met deze Challenge probeerden we nieuwe manieren te vinden om MBO, HBO en WO studenten te ondersteunen bij het vinden van een geschikte stage, leerwerkplek, beroepspraktijkvormingsplek of hun eerste baan. Tegelijkertijd wilden we ondernemers ondersteunen om geschikte stagiaires en medewerkers te vinden. Het mes snijdt immers aan twee kanten.

In de praktijk blijkt het lastig voor studenten om een stage, leerwerkplek, beroepspraktijkvormingsplek of eerste baan kunnen vinden, terwijl die er volgens de statistieken wel zijn. Andersom vinden bedrijven soms heel moeilijk de juiste werknemers of stagiaires. Dit is een probleem omdat dit een risico voor studenten met zich meebrengt: namelijk dat ze hun opleiding niet af kunnen ronden als ze geen stage hebben gedaan.

Reden genoeg om via open data te stimuleren dat er toepassingen worden ontwikkeld die een oplossing bieden voor de goede match. Het gaat dan om databronnen over o.a. stageplekken, startersbanen, hoeveelheden uitstromende studenten en arbeidsprognoses. Deze databronnen werden als open data beschikbaar gesteld.

De challenge liep van november 2014 tot maart 2015 en werd gewonnen door Ties de Kock met Vooruitzicht, een app voor het maken van een bewustere studiekeuze.

Apps Voor Ouders

In opdracht van de gemeente Amsterdam organiseerde Open State Foundation de challenge Apps voor Ouders. Hiervoor werden verschillende onderwijsdata vrijgegeven vanuit de gemeente Amsterdam over schoolprestaties. Op basis van deze vrijgegeven data ontwikkelde Open State Foundation de Open Onderwijsdata API om zo onderwijsdata voor hergebruikers toegankelijk te maken.

Programmeurs werden opgeroepen om met reeds beschikbare data vanuit DUO en de Inspectie van het Onderwijs apps voor ouders te ontwikkelen. Deze challenge was gericht op het ontdekken van wat er met onderwijsdata kan, zoomde in op het probleem rond schoolkeuze en was gericht op duurzaamheid van de apps.

Er werden meerdere apps ontwikkelend waarvan een aantal met structurele impact: 10000scholen.nl, scholenkeuze.nl, Schooltip.net en hoekiesikeenschool.nl. Uit onderzoek bleek dat per maand 50.000 ouders gebruik maken van deze apps. Ook gebruiken ouders deze apps om de dialoog zoals met medezeggenschapsraden en schoolbesturen op een horizontale manier te voeren.

Screen Shot 2016-06-06 at 23.28.58