Pulse laat zien of overheidswebsites ondersteuning bieden voor het HTTPS protocol (https://) en hoe sterk de implementatie daarvan is. HTTPS zorgt voor een veilige en niet manipuleerbare internetverbinding tussen websites en haar bezoekers. Pulse analyseert de ondersteuning, het afdwingen en de kwaliteit van HTTPS van publiek toegankelijke Nederlandse overheidsdomeinen.

HTTPS zorgt voor een veilige internetverbinding tussen websites en haar bezoekers. Voor overheidswebsites wordt HTTPS aanbevolen en het onderliggende protocol TLS is verplicht.

Pulse analyseert het gedrag van vier “endpoints” van elk domein: http://, http://www, https://, en https://www. Data van deze endpoints wordt gebruikt om het totale gedrag van het domein te bepalen. Voor deze analyse wordt gebruikt gemaakt van open source tools en de SSL Labs API.

Open State Foundation lanceerde Pulse in december 2016. Sindsdien is het aantal overheid websites dat HTTPS ondersteunt gegroeid van 44% naar 72%.

Begin 2017 heeft het kabinet aangegeven om HTTPS voor alle overheid websites te willen verplichten. In de zomer van 2017 werden via Pulse meer dan 22 duizend websites van zorgaanbieders onderzocht. Twee op de drie sites van zorginstellingen en apotheken zorgen niet voor een veilige verbinding. Met digitale transparantie over de stand van zaken van het gebruik van HTTPS in de publieke sector dragen we bij aan betere bescherming van gebruikers.