NIEUWS

Pulse update: 54% overheidsdomeinen gebruikt HTTPS


Pulse laat zien of overheidswebsites ondersteuning bieden voor het HTTPS protocol (https://) en hoe sterk de implementatie daarvan is. HTTPS zorgt voor een veilige en niet manipuleerbare internetverbinding tussen websites en haar bezoekers. Pulse analyseert de ondersteuning, het afdwingen en de kwaliteit van HTTPS van publiek toegankelijke Nederlandse overheidsdomeinen.

Veiligheidsregio en GGD’s geen HTTPS

Slechts 36% van de 344 websites van gemeenschappelijke regelingen ondersteunt HTTPS. Zo hebben de websites van Eems Dollard Regio, Veiligheidsregio Zeeland, GGD Amsterdam, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld, Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld en Interprovinciaal Overleg geen veilige HTTPS-verbinding.

Ambassade websites

De afgelopen maand is het aantal overheidsdomeinen met een HTTPS-verbinding gestegen van 52% naar 54%. Wat opvalt is dat van de 330 domeinen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken slechts 31% een HTTPS-verbinding ondersteunt. In deze meting zijn de nieuwe ambassade websites nog niet meegenomen.

Onlangs stelde Tweede Kamerlid Han ten Broeke vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken omdat veel ambassade websites nog geen HTTPS-verbinding hadden en bezoekers onnodig risico’s liepen omdat een HTTPS-verbinding doorverwees naar een HTTP-verbinding. Dat is nu verholpen omdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe website heeft gelanceerd voor alle Nederlandse ambassades met een HTTPS-verbinding.

Echter de oude websites zijn nog actief en verwijzen door naar de nieuwe websites. Zo worden bijvoorbeeld bezoekers van de oude website van de Nederlandse ambassade in Afghanistan nu doorverwezen naar de nieuwe site.

Overigens zitten deze oude domeinen nog steeds in het Website Register Rijksoverheid en was dit register sinds 26 januari 2017 niet meer bijgewerkt, terwijl dit register normaliter elke maand een update krijgt.

Overzicht april 2017

Het volledige overzicht van deze maand vind je hieronder. Alle overige informatie vind je op pulse.openstate.eu.

Overheid Aantal Domeinen Ondersteunt HTTPS Dwingt HTTPS Af Strict Transport Security (HSTS) SSL Labs (A- of hoger)
Gemeenten 380 80% 67% 50% 78%
Gemeenschappelijke Regelingen 344 36% 28% 7% 29%
Ministerie van Buitenlandse Zaken 330 31% 5% 3% 30%
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 126 56% 52% 34% 43%
Ministerie van Economische Zaken 122 48% 43% 29% 41%
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 121 46% 40% 14% 36%
Ministerie van Veiligheid en Justitie 110 62% 35% 36% 55%
Ministerie van Binnenlandse Zaken 106 68% 59% 42% 63%
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 83 57% 52% 39% 48%
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26 54% 54% 19% 46%
Waterschappen 21 81% 76% 33% 76%
Ministerie van Algemene Zaken 19 95% 89% 74% 89%
Ministerie van Financiƫn 18 67% 67% 28% 50%
Provincies 12 83% 67% 50% 75%
Ministerie van Defensie 9 100% 89% 44% 100%
Algemene Rekenkamer 5 40% 40% 20% 40%
Nationale Ombudsman 3 67% 33% 0% 67%
Eerste Kamer 1 100% 100% 0% 100%
Tweede Kamer 1 100% 100% 100% 100%
Raad van State 1 100% 100% 100% 100%
Hoge Raad van Adel 1 100% 100% 100% 100%
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 1 100% 100% 0% 100%