Door de financiële crisis en bijhorende bezuinigingen is er meer behoefte dan ooit aan openheid over financiële onderwerpen van de overheid. Bij Nederlandse overheden is een schat aan informatie aanwezig in de financiële administratie. Budget, jaarverslagen, inkomsten, bestedingen, ontvangsten en uitgaven zorgen voor sturing en verantwoording binnen de overheid.

Financiële data van overheden

De huishoudboekjes van overheden, gemeenten, provincies, ministeries en andere bestuurslagen moeten voor iedereen open en toegankelijk zijn. Het ontsluiten en standaardiseren van deze financiële data van overheden zorgt er voor dat iedereen direct inzicht heeft in financiële informatie van overheden. Op deze manier kunnen eenvoudig vergelijkingen gemaakt worden tussen de uitgaven van verschillende overheden (benchmarks). Het volledig inzichtelijk maken van financiële data biedt kansen om de uitgaven van overheden te toetsen en te controleren.

Van stadsdeel naar alle gemeenten, provincies en waterschappen

In 2013 is Open State gestart met het ontsluiten van financiële data van Amsterdam Stadsdeel Centrum in Open Spending. In 2014 benaderde Open State honderden gemeenten, provincies en waterschappen met een dataverzoek voor deze zogenoemde Iv3 gegevens. Dit zijn financiële rapportages die elke lokale en regionale overheid periodiek naar het CBS stuurt. Dit resulteerde in 2015 in de duurzame ontsluiting van alle financiële data van Nederlandse regionale en lokale overheden als open data.

Detail Open Spending data

Deze Iv3 gegevens zijn echter op een hoog aggregatieniveau. Met het ontsluiten van gedetailleerde financiële data van gemeenten zijn ook diepere lagen van details toegankelijk. Hiervoor is in 2015 gestart met een pilot en wordt op dit moment opgeschaald.

Screen Shot openspending.nl

Open Government Partnership Award

Tijdens de Open Government Partnership Global Summit in Parijs in december 2016 ontving Open State Foundation voor het Open Spending initiatief een van de Open Government Partnership Awards.