NIEUWS

Huishoudboekjes gemeente Amsterdam online


Op het platform openspending.nl zijn vanaf vandaag de financiële gegevens van de gemeente Amsterdam inclusief de stadsdelen beschikbaar en onderling vergelijkbaar.

Openspending.nl maakt vergelijking en benchmarks overheidsuitgaven mogelijk

Nadat vorig jaar het Amsterdamse stadsdeel Centrum haar financiële gegevens digitaal inzichtelijk voor iedereen ontsloten heeft, zijn nu op verzoek van de gemeenteraad en met steun van de gemeente de huishoudboekjes van alle stadsdelen en de centrale stad beschikbaar.

openspendingimage

Door financiële gegevens in te laden van andere overheden, waaronder gemeenten, provincies en stadsdelen, wordt het platform direct waardevol voor overheden en burgers. Digitale instrumenten kunnen burgers, raadsleden en journalisten helpen om vat te krijgen op de overheid en versterkt de democratie.

Wethouder Pieter Hilhorst: ‘Deze website maakt het voor iedereen mogelijk om inzicht te krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Zo kunnen Amsterdammers op een heldere manier dingen met elkaar vergelijken en zien waar gemeente geldt aan uitgeeft.’

Via het platform openspending.nl van Open State Foundation is het mogelijk gemaakt om uitgaven en inkomsten digitaal te ontsluiten en onderling te vergelijken. De bedoeling is dat in de loop van dit jaar ook andere gemeenten hun financiële gegevens ontsluiten en worden toegevoegd.

Met openspending.nl is het niet alleen mogelijk daadwerkelijke uitgaven tussen de stadsdelen te vergelijken ook kan tussentijds worden gezien of uitgaven in de pas lopen met de oorspronkelijke begroting. Gemeenten leveren elk kwartaal een bestand aan het CBS (IV3) met de kwartaal-uitgaven. Door deze informatie als open data te ontsluiten is het mogelijk meerdere gemeenten toe te voegen aan openspending.nl. Hierop kunnen overheidsuitgaven zowel absoluut als per huishouden of oppervlakte met elkaar worden vergeleken. Ook behoren benchmarks tot de mogelijkheden.

Bij Nederlandse overheden is een schat aan informatie aanwezig in de financiële administratie. Begrotingen, jaarverslagen, inkomsten en uitgaven zorgen voor sturing en verantwoording binnen de overheid. Het digitaal inzichtelijk maken van deze financiële data biedt kansen om de uitgaven van overheden te toetsen en te controleren. Het biedt inzicht en op deze manier kan worden gezocht naar mogelijke kostenbesparingen en kunnen alternatieven worden aangedragen.

Geïnspireerd door initiatieven in het buitenland zoals WhereDoesMyMoneyGo en OpenlyLocal in het Verenigd Koninkrijk, OffenerHaushalt in Duitsland en Orçamento ao seu Alcance in Brazilie gaat ‘open spending’ ook in Nederland een vlucht krijgen.

Arjan El Fassed (Open State Foundation): ‘De ambitie reikt van een financieel transparant Amsterdam tot aan een financieel transparant Nederland. Dit helpt om meer inzicht te krijgen in de uitgaven die de overheid in opdracht van en voor haar burgers doet. Juist in een tijd dat gemeenten zwaardere taken op zich af zien komen, zijn open financiën van belang.’

Met het ontsluiten van de financiële data van de gemeente Amsterdam is Open State Foundation, een organisatie die digitale transparantie bevordert, een traject gestart waarin meerdere lokale overheden hun financiële informatie ontsluiten. Hierdoor kunnen straks overheden financiële cijfers van andere overheden inzien en uitgaven met elkaar vergelijken.

De data worden gepresenteerd in de CBS IV3 standaard. Het gaat daarbij om informatie over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht.