NIEUWS

Open spending data Utrecht, Den Haag en Enschede online


Op het platform openspending.nl zijn vanaf vandaag de financiële gegevens van Utrecht, Den Haag en Enschede beschikbaar. Nadat vorige maand de huishoudboekjes van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen digitaal inzichtelijk en onderling vergelijkbaar werden, zijn nu ook de financiële gegevens van deze drie steden digitaal ontsloten.

Schermafbeelding 2014-03-18 om 18.11.57

De data laten zien dat er grote verschillen zijn in de uitgave patronen van grote steden. Zo geeft de gemeente Den Haag meer uit aan sociale uitkeringen en posten gerelateerd aan werkloosheid en minima en geeft Utrecht per huishouden in vergelijking met Den Haag meer uit aan basisonderwijs. De parkeerbaten per oppervlakte zijn in Den Haag bijna twee keer zoveel als in Utrecht. Amsterdam is koploper op het gebied van parkeerbaten.

Ook is te zien dat in steden als Amsterdam en Utrecht bouwgrondexploitatie een grote post is. Dat valt vooral op onder de functie ruimtelijke ordening en huisvesting, waar bouwgrondexploitatie in Den Haag per huishouden `‚¬624 bedraagt maar in Utrecht is dit `‚¬1.996 euro en in Amsterdam `‚¬2.204.

In Enschede zien we weliswaar dat bouwgrondexploitatie zwaarder drukt op de balans dan in Den Haag maar dat dit bedrag afneemt van `‚¬1.680,77 naar `‚¬1.085,69 per huishouden. Hiermee is dit ook de grootste oorzaak van minder uitgaven in 2013 dan in 2012.

Via het platform openspending.nl van Open State Foundation is het mogelijk gemaakt om uitgaven en inkomsten digitaal te ontsluiten en onderling te vergelijken. Op dit moment worden gemeenten benaderd hun financiële gegevens (zogenoemde iv3-bestanden) te ontsluiten.

Met openspending.nl is het niet alleen mogelijk daadwerkelijke uitgaven tussen de stadsdelen te vergelijken ook kan tussentijds worden gezien of uitgaven in de pas lopen met de oorspronkelijke begroting.

Ondanks dat de gemeenten Utrecht en Den Haag naast kwartaal- en jaarcijfers ook hun begroting hebben ontsloten, is deze niet zichtbaar in het platform. Dit komt doordat deze gemeenten de categorieën in de begroting niet hebben ingevuld. Volgens de huidige regelgeving zijn gemeenten dit niet verplicht bij de begroting een baten en lasten verdelingsmatrix te leveren. Dit zijn gemeenten wel verplicht voor de kwartaal- en jaarcijfers.

De totalen uit de begroting van de gemeente Utrecht en de gemeente Den Haag zijn verwerkt in de treemap hieronder:

Bedragen zijn x1000. Data is afkomstig van het IV3-bestand met de begroting van de gemeente Utrecht voor 2014 (zip) en voor Den Haag voor 2014 (xlxs)