NIEUWS

Open Spending EU: transparante geldstromen in Europa


Open Spending EU is een samenwerkingsverband van niet-gouvernementele organisaties en professionals die ervoor willen zorgen dat overheidsuitgaven eerlijk, open en efficiënt worden gedaan, de beste prijs-kwaliteitverhouding en resultaten voor Europa opleveren. Deze organisaties werken samen op nationaal en EU-niveau aan de bevordering van de beginselen van openheid bij de besteding van middelen, aanbestedingen en bedrijfseigendom binnen de EU. Deelnemende organisaties zitten verspreid door heel Europa, en Open State Foundation is er één van!

Onze pleitbezorging

De coalitie Openspending.eu werkt op nationaal en EU-niveau aan de bevordering van de beginselen van openheid bij de besteding van middelen, aanbestedingen en bedrijfseigendom binnen de EU. Dit is op basis van drie thema’s:

  • Transparante besteding van EU-middelen: we dringen aan op volledige transparantie van de besteding van EU-middelen om toezicht door meerdere belanghebbenden mogelijk te maken, waarbij momenteel prioriteit wordt gegeven aan de transparantie van het fonds van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Wij dringen er bij de lidstaten op aan om volledige en open gegevens over de ontvangers van EU-middelen vrij te geven, zodat het maatschappelijk middenveld en onderzoeksjournalisten over voldoende informatie beschikken om de uitgaven te controleren.
  • Open aanbestedingen: Wij pleiten voor gebruiksvriendelijke, toegankelijke informatie over het hele aanbestedingsproces van de Europese regeringen, vanaf de planning, over de aanbesteding en gunning van opdrachten, tot de oplevering ervan. Wij willen dat regeringen bij de planning en uitvoering van contracten de relevante belanghebbenden gedurende het hele proces betrekken.

“Transparantie bij overheidsopdrachten is essentieel voor de versterking van een vitale democratie en een rechtvaardige samenleving” – OSF projectleider, Jesse Renema

  • Transparantie inzake bedrijfseigendom: Wij dringen aan op volledige, open en vrije toegang tot alle bedrijfsregistratiegegevens, met inbegrip van de registers inzake uiteindelijke begunstigden en vennootschapsbezit in de EU. Door informatie beschikbaar te stellen over de marktdeelnemers die een aanvraag voor een contract indienen, kan behoorlijk toezicht worden uitgeoefend en kunnen de besluitvormers ter verantwoording worden geroepen.

Lees hier meer over de doelstellingen van de coalitie.

Andere deelnemende partijen zijn: Access Info Europe (Spanje), ePaństwo Foundation (Polen), Forum Informationsfreiheit (Oostenrijk), Funky Citizens (Roemenië), Government Transparency Institute (Hongarije), K-Monitor (Hongarije), Open Contracting Partnership, Open State Foundation (Nederland), Parliament Watch (Italië), Transparency International EU, Transparency International (Litouwen), Transparency International (Portugal). Individuele leden: Adriana Homolova (Slowakije), Daniel Arosa Otero (Spanje), Manuel Garcia (Spanje).

 

Heb je vragen? Neem dan contact op via jesse@openstate.eu