NIEUWS

Groningen pionier bij het vrijgeven van financiën op detailniveau


De provincie en gemeente Groningen hebben samen een belangrijke stap gezet op het gebied van transparantie. Vanaf vandaag is hun huishoudboekje in detail terug te vinden op de website Openspending.nl. Inkomsten en uitgaven zijn hiermee inzichtelijker dan ooit en de data is herbruikbaar in tal van toepassingen. De provincie en de gemeente zijn de eerste overheden die deze informatie op dit detailniveau vrijgeven als open data.

Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘De provincie Groningen was als eerste provincie zichtbaar op Openspending. In ons Collegeprogramma is nadrukkelijk opgenomen dat wij transparant willen zijn en zoveel mogelijk data digitaal willen ontsluiten. Meer inzicht in de detailgegevens sluit volledig aan bij de wens van onze Staten.’ Wethouder Ton Schroor: ‘‘Transparantie staat in de gemeente Groningen hoog op de agenda, dus ook op het gebied van financiën. De gedetailleerde financiële informatie die wij aangeleverd hebben voor de pilot Openspending wordt nu gepubliceerd en daarmee krijgen onze inwoners meer zicht op onze inkomsten en uitgaven”.

Detaildata geeft gevraagde inzicht

Op de website Openspending.nl werden al begrotingen, kwartaalrapportages en jaarrekeningen van alle gemeenten, provincies en waterschappen vrijgegeven. Deze gegevens worden op een geaggregeerd niveau vrijgegeven. Onderzoek van de Vrije Universiteit onder raadsleden, ambtenaren en journalisten wees uit dat er behoefte was aan meer gedetailleerde informatie. Arjan El Fassed, directeur van de Open State Foundation: ‘Op Openspending kwam je eerder posten tegen als “aankopen niet duurzame goederen”, detaildata laat bijvoorbeeld zien dat het geld uitgegeven is aan opleiding van het personeel, werkbezoeken of ICT-uitgaven.’

Meer gemeenten volgen

De gegevens van de provincie en gemeente Groningen zijn nu te bekijken op Openspending.nl. Met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Open State Foundation gewerkt aan het toevoegen van financiële detaildata van de gemeenten: Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht. Detaildata van deze gemeenten is binnenkort zichtbaar op Openspending.nl.

Dit jaar neemt het aantal deelnemende overheden verder toe omdat Openspending Detaildata uitmaakt van het Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Overheden die ook hun financiële detaildata willen vrijgeven op Openspending kunnen zich melden bij de Open State Foundation.

Bekijk de detaildata zelf

Provincie Groningen 

Gemeente Groningen