NIEUWS

Financiën Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht tot in detail online


Vanaf vandaag zijn gedetailleerde financiële gegevens van vijf gemeenten, Dordrecht, Heerlen, Lelystad, Oirschot en Utrecht beschikbaar gesteld als open data. Op de website Openspending.nl zijn van deze gemeenten gespecificeerde begrotingen en uitgaven toegankelijk gemaakt. Dit geeft inwoners, raadsleden en journalisten meer inzicht in de besteding van gemeenschapsgeld dan ooit tevoren.

Zo kost gratis OV voor 65 plus de gemeente Dordrecht een half miljoen euro, verdient de gemeente Utrecht met de verkoop van leren trouwboekjes zo’n 27 duizend euro en met de verkoop van paspoorten zo’n 2,5 miljoen. Lelystad verdiende 5 miljoen met de verkoop van grond en spendeerde €32.322,60 aan wachtgeld. In Oirschot krijgt de gemeente bijna 14 duizend euro aan terrasvergoedingen en iets minder aan marktgelden. Heerlen spendeert 500 duizend euro aan Veiligheidshuis Heerlen en stak €28.592,64 in een pilot project voor de aanpak van hennepteelt.

Openspending - Home 2016-03-10 13-04-35

Openspending
Via Openspending.nl worden al elk kwartaal begrotingen en kwartaaluitgaven van gemeenten en provincies ontsloten. Dit zijn gegevens die gemeenten en provincies elk kwartaal aan het CBS aanleveren. Deze cijfers zijn echter op een hoog aggregatieniveau. Met het ontsluiten van gedetailleerde financiële data van deze vijf gemeenten zijn ook diepere lagen van details toegankelijk. Hierdoor zijn de inkomsten en uitgaven inzichtelijker dan ooit.

Eerder gaven de gemeente en de provincie Groningen via Openspending.nl al inzicht in gedetailleerde huishoudboekjes. Het beschikbaar stellen van gedetailleerde huishoudboekjes helpt gemeenten om publieke middelen zo goed mogelijk te besteden en helpt raadsleden met het zoeken naar dekking voor alternatieve voorstellen. De data is beschikbaar als open data waarmee apps, toepassingen en analyses kunnen worden gemaakt.

Actieplan Open Overheid

Het ontsluiten van deze gegevens heeft Open State Foundation gedaan met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het komend jaar zullen meer overheden gedetailleerde financiële gegevens beschikbaar stellen als open data. Dit is een van de onderdelen van het Actieplan Open Overheid. Overheden die ook hun financiële detaildata willen vrijgeven op Openspending kunnen zich melden bij de Open State Foundation.

Bekijk de Detaildata zelf