NIEUWS

Pilot toekomstbestendige uitwisseling financiële data gemeenten en provincies


CBS en Open State Foundation zijn gestart met een pilot om financiële gegevens van decentrale overheden op een nieuwe manier uit te wisselen. Momenteel sturen deze overheden Excel-tabellen, de zogenaamde ‘Informatie voor Derden’ (Iv3), met hun kwartaalrealisaties, begrotingen en jaarrealisaties naar het CBS. De pilot onderzoekt een nieuw bestandsformaat, de optie tot het toevoegen van gedetailleerde financiële informatie en de mogelijkheid om de informatie automatisch op te kunnen halen bij de overheden.

Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen delen hun financiële gegevens sinds tientallen jaren via het gestandaardiseerde Iv3-formaat met het CBS. Hiermee wordt inzichtelijk hoe de financiële positie van overheden zich ontwikkeld en zijn inkomsten en uitgaven tussen overheden vergelijkbaar. Sinds 2015 is deze informatie ook beschikbaar gesteld als open data, met als hergebruikers onder andere WaarStaatJeGemeente.nl, financiengemeenten.nl en openspending.nl van Open State Foundation. Waarna o.a. raadsleden, journalisten & onderzoekers veelvuldig gebruik maken van deze waardevolle informatiebron.

Pilot voor toekomstbestendige uitwisseling

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn CBS en Open State Foundation nu gestart met een pilot. De VNG en IPO zijn betrokken namens de decentrale overheden. De doelstelling is om te verkennen hoe het uitwisselen van deze Iv3-informatie in de toekomst mogelijk verbeterd kan worden op drie terreinen. 

  • De verzamelmethode: Het CBS onderzoekt de mogelijkheid om de data op te ‘halen’ bij de medeoverheden in plaats van het huidige ‘aanleveren’ door overheden. Dit beperkt de administratieve lasten voor alle betrokken partijen.
  • Het bestandsformaat: Het CBS onderzoekt de mogelijkheden die het JSON-bestandsformaat biedt en opzichte van Excel. Uitgangspunt is dat het formaat bijdraagt aan een toename van de efficiëntie door overheid en CBS.
  • Meer detail: Door verdere uitsplitsing van de huidige data en deze te voorzien van extra informatie, kan een kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd en tegelijk worden voldaan aan de behoefte aan meer transparantie. Indien dit succesvol werkt kan besloten worden om deze vrijwillige aanlevering van detaildata ook via het CBS (nu nog via de Open State foundation) te laten verlopen.

Toekomst Open Spending Detaildata

Open State Foundation is in 2015 gestart met Open Spending Detaildata. Uit onderzoek bij raadsleden, ambtenaren en journalisten bleek dat er behoefte was om naast de Iv3-data meer context en detail te presenteren. Met de provincie en de gemeente Groningen is Open State gestart om meer gedetailleerde financiële informatie, direct vanuit de boekhoudsystemen van deze overheden, te ontsluiten als open data en te presenteren op openspending.nl. Ongeveer vijftien provincies en gemeenten doen mee met Open Spending Detaildata. Het ontsluiten van de detaildata is echter een tijdrovend en foutgevoelig door een gebrek aan standaardisatie en is daardoor niet goed schaalbaar.

Open State Foundation heeft besloten te stoppen met de huidige wijze van het ontsluiten van Open Spending Detaildata. De pilot met het CBS biedt een goede kans om financiële detaildata op een schaalbare en gestandaardiseerde wijze te ontsluiten. Wanneer de pilot succesvol is dan kan de financiële detaildata via het open data portaal van het CBS gevisualiseerd worden op openspending.nl.

Meer informatie CBS website Pilot iv3