NIEUWS

Algemene Rekenkamer opent huishoudboekje


Vorige week maakte de Algemene Rekenkamer haar grootboek met daarin haar uitgaven en ontvangsten in 2013 volledig openbaar als open data.

Ook de Algemene Rekenkamer is van mening dat open spending kan bijdragen aan het verbeteren van financiële transparantie van de overheid. Als er gedetailleerde informatie beschikbaar is over de overheidsuitgaven kun je beter zicht krijgen op de uitgaven van overheden. De door de Algemene Rekenkamer gehanteerde transactiecategorieën zijn nagenoeg volledig gebaseerd op de Rijksbrede kostensoorttabel die door het ministerie van Financiën is opgesteld.

Bestuurskosten Algemene Rekenkamer 2013

Naast het grootboek zijn ook de bestuurskosten, uitgesplitst naar collegeleden, openbaar. Het is voor het eerst dat de Algemene Rekenkamer deze vorm van `€˜open spending’ tot op transactieniveau toepast, waarbij het goed zou zijn als andere overheidsorganisaties daarin volgen. Het grootboek 2013 is beschikbaar als excel-bestand en als csv-bestand.

President van de Algemene Rekenkamer, Saskia J. Stuiveling zei vorige week: ‘De overheid moet méér het voortouw nemen in het actief digitaal beschikbaar stellen van data waar zij over beschikt. Zodat vrij beschikbaar komt wat de overheid weet en tevens het inzicht in de besteding van belastinggeld en de daarmee geboekte resultaten flink kan toenemen. Hergebruik, ook door allerlei data te combineren, biedt burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kansen en stimuleert de overheid om te innoveren en efficiënter te werken.’

De Algemene Rekenkamer constateerde dat het tijd is om alle mooie woorden over open data om te zetten in daden. ‘Open is weliswaar de norm van het kabinet, maar nog niet de praktijk.’ Volgens de Algemene Rekenkamer is het aanbod van open data in Nederland eenzijdig (vooral geo-data) en biedt het nog weinig inzicht in de uitgaven en resultaten van beleid. Open data in de zorgsector zijn beperkt beschikbaar en voor de rijksverantwoording (`€˜open spending’) geheel afwezig. Ministeries hebben nog geen goed overzicht van alle data waar zij zelf over beschikken.

Zie Trendrapport Open Data, Algemene Rekenkamer, 27 maart 2014