NIEUWS

Groningen eerste provincie op openspending.nl


De provincie Groningen is de eerste provincie die zijn financiële data openbaar beschikbaar heeft gesteld via openspending.nl. Ieder kwartaal zijn de begroting en de realisatie (uitgaven, verplichtingen en ontvangsten) van de provincie digitaal te bekijken.

Schermafbeelding 2014-04-23 om 11.50.51

Het openbaar stellen van financiële gegevens door overheden is niet nieuw, begrotingen en jaarrekeningen zijn immers al voor iedereen beschikbaar. Het voordeel van openspending.nl is dat de financiële data van de provincie nu ook eenvoudig te downloaden zijn. Daarmee kunnen de gegevens door iedereen gemakkelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld voor economisch onderzoek. Doordat er bovendien elk kwartaal nieuwe data beschikbaar komen, is het makkelijk om trends waar te nemen en vergelijkingen met andere overheden te maken.

Voor de provincie betekent het ontsluiten van de financiële data nauwelijks extra werk. De gegevens zijn in huis gewoon beschikbaar, zijn openbaar en werden altijd al gerapporteerd aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Omdat er echter nog geen afspraken zijn voor het hergebruik van CBS-data, en er al wel vraag is naar deze gegevens, heeft de provincie besloten om de financiële gegevens als open data aan te bieden.

Het openbaar beschikbaar stellen van financiële gegevens is een nieuwe stap richting een transparantere overheid. Sinds november 2013 is de website data.groningen.nl in de lucht, waar de provincie en gemeente Groningen ook al gegevens aanbieden die te maken hebben met wegen, water en landschap.