NIEUWS

Een op tien kandidaten zowel op kieslijst provincie als waterschap


Tekst: Priscilla Tienkamp (LocalFocus), data-analyse Jesse Hablé (Open State Foundation)

Ruim een op de tien kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft zich ook verkiesbaar gesteld voor de waterschappen. In totaal gaat het om 528 politici die in principe voor zowel een waterschap als een provincie gekozen kunnen worden. Elke provincie kent wel een aantal van die kandidaten, maar het verschilt sterk per regio om hoeveel mensen het gaat. 

LocalFocus legde samen met Open State Foundation de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen naast die van de waterschapsverkiezingen. Daaruit blijkt dat in Zeeland maar liefst dertig procent van de kandidaten op beide lijsten staat, terwijl dat in Flevoland amper vier procent is. In de Waterschapswet staat dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur van een waterschap, waar de kandidaten terecht komen als ze gekozen worden, niet gecombineerd mag worden met het lidmaatschap van de Provinciale Staten. Politici die voor beide besturen gekozen worden, zullen dus een van de twee functies af moeten slaan.

Per provincie:

Kansen spreiden

Een deel van de kandidaat-Statenleden richt zich zowel op de gemeente- als provinciepolitiek. Zo’n 1.200 politici die dit jaar meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, deden in maart vorig jaar ook een gooi naar een plek in de gemeenteraad. Wie van deze groep ook daadwerkelijk zitting heeft genomen in de raad is niet uitgezocht.

Wel bekeken we wie de kansen het meest spreidt: 162 politici stonden vorig jaar op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en lieten hun naam nu opnieuw plaatsen op de lijsten voor zowel het waterschap als de provincie. Ook hier springt Zeeland eruit: de namen van 38 Zeeuwse politici prijken op alle drie die lijsten, iets meer dan tien procent van alle kandidaten voor de provincie.

Welke partijen hebben de meeste ‘dubbele kandidaten’ op de lijst?

Hieronder vind je in door LocalFocus gemaakte visualisaties het aantal kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen die:

  • ook op de kieslijst staan voor de waterschapsverkiezingen
  • ook de kieslijsten stonden voor de gemeenteraadsverkiezingen (gehouden in maart 2018)
  • zowel op de kieslijst voor de waterschapsverkiezingen staan als op die voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar

Door het aantal dubbele kandidaten af te zetten tegen het totale aantal kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen, berekenden we het percentage ‘dubbele’ kandidaten.

Per partij:

Zoektool kandidaten:

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek bekeken en vergeleken we drie lijsten met verkiezingskandidaten, hieronder volgen de links naar de door ons gebruikte bestanden:

Door voor elke kandidaat een uniek ‘ID’ aan te maken (een combinatie van de in de kandidatenlijsten aanwezige persoonsgegevens) en vervolgens te bekijken of die ID’s op meerdere lijsten voorkomen, ontdekten we hoeveel en welke kandidaten zich meerdere keren verkiesbaar stellen. Er is een (zeer) kleine kans dat kandidaten exact dezelfde voornaam, achternaam, initialen, woonplaats en geslacht hebben, terwijl ze toch niet dezelfde persoon zijn. Omdat we niet al deze kandidaten handmatig na zijn gelopen, kan het dus zijn dat een kandidaat onterecht in onze lijst is opgenomen. Ook is er een mogelijkheid dat zo’n ‘dubbele’ kandidaat ten onrechte niet door ons opgemerkt is, bijvoorbeeld omdat diegene tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een andere woonplaats had dan nu het geval is. Is dat het geval, neem dan contact op met ons.