NIEUWS

Kandidatenlijsten Provinciale Statenverkiezingen beschikbaar


NOS, LocalFocus en Open State Foundation hebben de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart verzameld en beschikbaar gesteld als open data. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben de organisaties deze informatie nog zelf opgevraagd bij alle gemeenten en handmatig gestandaardiseerd. Mede op verzoek van Open State Foundation heeft de Kiesraad deze kandidatenlijsten dit jaar zelf beschikbaar gesteld als open dataset. Hiermee is voor eenieder inzichtelijk en te analyseren waar de provinciale kandidaten wonen, wat de man/vrouw-verhouding is en of kandidaten actief zijn binnen meerdere provincies of politieke partijen.

Open State Foundation bevordert de beschikbaarheid en hergebruik van open data over verkiezingen, besluitvorming, financien en prestaties van de publieke sector. Kandidatenlijsten zijn belangrijk voor burgers, journalisten, maatschappelijke organisaties en onderzoekers om te kunnen analyseren. Zo blijft de politieke vertegenwoordiging van vrouwen nog altijd achter en hebben sommige partijen kandidaten op de lijst staan die niet binnen de eigen provincie wonen. Met herbruikbare kieslijsten zijn deze zaken eenvoudiger te analyseren.

Hieronder zijn diverse visualisaties te zien van deze kieslijsten gemaakt door LocalFocus. De linkjes naar de ruwe databestanden zijn ook te vinden via het dataportaal van Open State Foundation in diverse bestandsformaten.

Berichtgeving NOS over provinciale kieslijsten ‘Mannen domineren bij statenverkiezingen, toename vrouwen bij VVD, CDA en CU’

Waar wonen de kandidaten?

Verhouding mannen/vrouwen

Zoekmodule kieslijsten