NIEUWS

Kandidatenlijsten Waterschapsverkiezingen beschikbaar


LocalFocus en Open State Foundation hebben de kandidatenlijsten voor de Waterschapsverkiezingen van 20 maart verzameld en beschikbaar gesteld als open data. Eerder stelden we de lijsten voor de verkiezingen van de Provinciale Staten al beschikbaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben de organisaties deze informatie nog zelf opgevraagd bij alle gemeenten en handmatig gestandaardiseerd. Mede op verzoek van Open State Foundation heeft de Kiesraad deze kandidatenlijsten dit jaar zelf beschikbaar gesteld als open dataset. Hiermee is voor eenieder inzichtelijk en te analyseren waar de kandidaten voor het waterschap wonen, wat de man/vrouw-verhouding is en of kandidaten actief zijn binnen meerdere waterschappen, verkiezingen of politieke partijen.

Open State Foundation bevordert de beschikbaarheid en hergebruik van open data over verkiezingen, besluitvorming, financien en prestaties van de publieke sector. Kandidatenlijsten zijn belangrijk voor burgers, journalisten, maatschappelijke organisaties en onderzoekers om te kunnen analyseren. Zo blijft de politieke vertegenwoordiging van vrouwen nog altijd achter en hebben sommige partijen kandidaten op de lijst staan die niet binnen het eigen waterschap wonen. Met herbruikbare kieslijsten zijn deze zaken eenvoudiger te analyseren.

Uit analyse van LocalFocus van deze databestanden blijkt dat nog geen kwart van de waterschapskandidaten vrouw is. Daarmee lijken de waterschappen, van alle bestuurslagen, het minst geslaagd in het werven van vrouwelijke kandidaten. Bij 7.6 procent van de kandidaten is de genderidentiteit van de kandidaten echter niet opgenomen op de kieslijst. Iets waartoe Stem op een Vrouw en Open State Foundation eerder wel toe opgeroepen hebben omdat dit mogelijkheden tot analyse biedt.

Hieronder zijn diverse visualisaties te zien van deze kieslijsten gemaakt door LocalFocus. De linkjes naar de ruwe databestanden zijn ook te vinden via het dataportaal van Open State Foundation in diverse bestandsformaten.

Gender per waterschap (LocalFocus):

Gender per deelnemende partij (LocalFocus):

Gender per partij (alleen landelijke partijen) (LocalFocus):

Zoeken in de kieslijsten (LocalFocus):