NIEUWS

Politieke partijen, geef de genderidentiteit van je kandidaten door!


Stem op een Vrouw en Open State Foundation roepen politieke partijen op om de genderidentiteit van hun kandidaten door te geven bij het inzenden van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2019. Iris Bos, mede-oprichter van Stem op een Vrouw: ‘Steeds meer partijen kiezen, vanuit goede bedoelingen, om de genderaanduiding van hun kandidaten niet meer op te geven. Dit maakt het steeds lastiger inzicht te krijgen in het aantal vrouwelijke kandidaten en volksvertegenwoordigers. Die informatie is echter noodzakelijk om de emancipatie van vrouwen in de politiek bij te houden’.

In 2019 vinden Provinciale Staten, Waterschap, Eerste Kamer en Europese verkiezingen plaats. De deelnemende politieke partijen gaan vanaf februari hun kandidatenlijsten inzenden. Hieruit blijkt de naam, woonplaats en optioneel de genderidentiteit van de kandidaat. Open State Foundation heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 alle kandidatenlijsten verzameld. Dit geeft inzicht in de man/vrouw-verhouding van kandidaten, spreiding van woonplaatsen en kandidaten die meerdere keren kandidaat zijn.

Tom Kunzler, directeur a.i. van Open State Foundation: ‘Van bijna 3.000 kandidaten voor de raadsverkiezingen was gender niet aangegeven op de kandidatenlijst. GroenLinks, CDA en D66 spannen de kroon met respectievelijk 590, 421 en 418 kandidaten zonder genderaanduiding. Open State Foundation en Stem op een Vrouw roepen politieke partijen daarom op voor de aankomende verkiezingen wel een genderaanduiding op te geven’.

Stem op een Vrouw en Open State Foundation roepen op om te kiezen voor notering van m/v/x. Dit is sinds oktober 2018 ook in het Nederlands paspoort een optie. Bos: ‘De Kiesraad kan voor personen die zich niet identificeren als man of vrouw ook genderaanduiding X opnemen. Hiermee kan toch uiting gegeven worden aan de goede intenties van partijen, maar behouden we alsnog inzicht in de genderverdeling. Zo kunnen wij ons werk doen om meer vrouwen politiek actief en verkozen te krijgen’.

Lees het bericht over het onderwerp op de NOS.

Aandeel van de kandidaten van landelijke partijen waarvan gender onbekend was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Partijnaam Totaal aantal kandidaten Gender onbekend % gender onbekend
GROENLINKS 3.284 590 17,97%
D66 4.212 418 9,92%
SGP 1.333 116 8,70%
PvdA 4.408 382 8,67%
SP 2.336 200 8,56%
50PLUS 230 18 7,83%
PVV 243 17 7,00%
Partij voor de Dieren 152 10 6,58%
VVD 5.542 326 5,88%
ChristenUnie 2.723 160 5,88%
CDA 8.153 421 5,16%
ChristenUnie-SGP 879 39 4,44%

 

Bron: data.openstate.eu