NIEUWS

OGP Summit Tbilisi en Actieplan Open Overheid


OGP Georgia

Van 17 tot en met 19 juli vond in de Georgische hoofdstad Tbilisi de Global Summit van de Open Government Partnership (OGP) plaats. Namens Open State Foundation waren Tom Kunzler en Breyten Ernsting aanwezig. Wat waren de opbrengsten van deze Global Summit? En wat brengt het OGP, waarvan Nederland sinds 2011 lid van is, ons land? We geven een update over onze betrokkenheid in het nieuwe Actieplan Open Overheid 2018-2020.

Open Government Partnership is een multilaterale samenwerking van meer dan 70 landen die samenwerken aan het bevorderen van een open overheid. OGP is opgericht in 2011 en Nederland is snel na oprichting lid geworden. Vanuit het Open Government Partnership dient Nederland elke twee jaar een Actieplan Open Overheid te maken met concrete actiepunten die bijdragen aan een open overheid.

Open State Foundation is actief betrokken bij OGP in Nederland. Zo zijn we (mede-)verantwoordelijk voor twee actiepunten in het de vorige en het komende Actieplan Open Overheid. In het vorige actieplan gaat het om Open Spending Detaildata en om Open Raadsinformatie en in het komende Actieplan Open Besluitvorming en Open Wob. Open State Foundation is ook lid van de multi-stakeholder group van OGP in Nederland.

Tbilisi en Open Overheid

De affiniteit van Georgiƫ met Open Overheid is groot. Deze voormalige Sovjetrepubliek heeft sinds de Rozenrevolutie van 2003 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bevorderen van een open overheid hoort daar ook bij. In Tbilisi kwamen daarom in juli vertegenwoordigers van overheden en maatschappelijke organisaties van 70 landen bij elkaar.

In 2016 was Open State Foundation ook aanwezig op de OGP Global Summit in Parijs en daar wonnen we een OGP Award voor Open Spending. Punt van feedback vanuit Open State voor deze Summit was dat er te weinig ruimte was voor sessies voor maatschappelijke organisaties en dat de sessies te veel landen combineerden. De uitdagingen op het gebied van Open Overheid zijn in Nederland immers een stuk anders dan in Pakistan.

Gelukkig werd hier tijdens de Summit in Tbilisi iets meer rekening mee gehouden. Op dinsdag 17 juli vond een speciale Civil Society Day plaats. En tijdens deze dag mocht Tom Kunzler van Open State Foundation meepraten over de uitdagingen omtrent vertrouwen in de overheid in de rijkere landen. Hier vond een discussie plaats tussen Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. Meer van dit soort sessies zijn welkom voor de volgende summit.

Op donderdag vond een sessie plaats waar Open State samen met het Nederlandse Leer- en Expertisepunt Open Overheid vertelde over de Nederlandse aanpak met betrekking tot Open Overheid. Hier was aandacht voor de goede samenwerking tussen het Leer- en Expertisepunt en maatschappelijke organisaties om vorm te geven aan open overheid in Nederland.

De Summit had interessante sessies, maar veel sessies kenden een te groot panel. Ieder panellid had dan een aantal minuten om de ervaring vanuit het eigen land te delen. Deze sessies kenden daarom helaas weinig diepgang. Meer ruimte voor best practice keynotes en meer sessies voor gelijksoortige landen informatie kunnen uitwisselen zouden onze tip zijn voor de volgende Summit die zal plaatsvinden in Ottawa in 2019.

Open Wob en Open Besluitvorming in het nieuwe Actieplan Open Overheid

Het nieuwe Actieplan Open Overheid zal door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse wordt eind augustus gepubliceerd. Open State Foundation heeft betrokkenheid bij twee actiepunten: Open Besluitvorming en Open Wob.

Het actiepunt Open Besluitvorming voor gemeenten en provincies is het vervolg op het Actiepunt Open Raadsinformatie. Inmiddels ontsluiten meer dan 100 gemeenten hun raadsinformatie als open data. VNG Realisatie is momenteel de standaard aan het afronden en doet een impactanalyse naar hoe het project structureel te borgen.

Tegelijkertijd hebben vijf provincies gekozen om hun Stateninformatie samen met Open State Foundation via het project Open Stateninformatie als open data te ontsluiten. In het Actiepunt Open Besluitvorming zal daarom voor zowel Open Raadsinformatie en Stateninformatie een standaard en beheeroplossing geregeld worden. Ook zal in aanloop naar de Statenverkiezingen van 2019 een app challenge georganiseerd worden.

Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat de raadsinformatie en Stateninformatie van 380 gemeenten en 12 provincies via een platform beschikbaar komt als gestandaardiseerde en goed herbruikbare open data.

Het tweede Actiepunt is Open Wob. Open State Foundation zal dit actiepunt samen uitvoeren met de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Nationale Politie en de VNG. Het doel is om verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), reacties en openbaar gemaakte stukken actief openbaar te maken volgens een standaard en als herbruikbare open data. Niet alle overheden publiceren namelijk informatie die op basis van de Wob openbaar gemaakt is.

Open State Foundation heeft eerder Wob-documenten van de gemeente Utrecht ontsloten via OpenWob.nl. De bedoeling van het Actiepunt is dat meer overheden hun Wob-stukken op deze manier gaan ontsluiten.

Vragen of suggesties? Neem contact met ons op.