NIEUWS

Openheid gevraagd over informatiehuishouding en status ICT overheid


Schermafbeelding-2014-09-16-om-11.37.24
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft Open State Foundation alle gegevens opgevraagd die ten grondslag liggen aan de impactanalyse initiatiefwetsvoorstel open overheid. Eind vorig jaar concludeerden ambtenaren van de algemene bestuursdienst van het rijk dat de door de Tweede Kamer aangenomen Wet open overheid tot hoge kosten leidt. De ambtenaren kwamen tot de conclusie dat de informatiehuishouding en ICT-systemen van de overheid niet zijn toegerust op digitale transparantie die deze tijd vergt. Het wetsvoorstel dat een jaar geleden door de Tweede Kamer werd aangenomen, voorziet in actieve openbaarheid van de overheid. De wet ligt nu voor beraadslaging in de Eerste Kamer.

Open State Foundation, bijgestaan door Wob-expert Brenno de Winter, vraagt met het verzoek ondermeer niet geopenbaarde documenten, onderliggende onderzoeksdata, analyses en berekeningen die betrekking hebben op de door ABDTOPConsult uitgevoerde impactanalyse. Ook zijn gegevens over de informatiehuishouding en de staat van ICT opgevraagd van diverse overheidsorganisaties, -diensten, uitvoeringsorganen die actief hebben bijgedragen aan het onderzoek met eigen quick scans en overige organisaties die informatie hebben aangedragen voor deze impactanalyse.

Deze overheidsinformatie is van belang om inzage te bieden in de huidige staat van de informatiehuishouding en status van ICT-systemen bij de Rijksoverheid, veranderingen naar aanleiding van het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (2014) en biedt een mogelijke 0-meting voor een toekomstig kabinet.

Modernisering van transparantie-wetgeving is bittere noodzaak. Open State Foundation is ervan overtuigd dat een moderne transparantie-wet, met een sterke focus op actieve openbaarheid en handhaving hiervan, recht doet aan de veranderende informatievraag uit de samenleving, open data, en archivering een belangrijke katalysator kan zijn voor het op orde brengen van de informatiehuishouding van de overheid.

Update

Ook de onderliggende onderzoeksdata en stukken bij het tweede deel, dat op 30 mei 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd, zijn door Open State Foundation opgevraagd via een Wob verzoek. In dit deel gaan de ambtenaren van de Algemene Bestuursdienst in op de impact van de wet op medeoverheden, koepelorganisaties van openbare lichamen en specifieke organisaties zoals de Hoge Colleges van de Staat. Ook semipublieke sectoren zijn er in meegenomen.