Sinds Open State Foundation in 2014 een procedure startte om zorgtarieven openbaar te krijgen, worden mondjesmaat steeds meer prijzen openbaar. Verzekeraars publiceren delen van hun tarieven, sommige ziekenhuizen geven hun tarieven weer én ook consumenten helpen mee door hun tarieven te delen in een verzameltool die Open State Foundation samen met de Consumentenbond heeft ontwikkeld.

In 2016 startte de Consumentenbond de actie Wat kost mijn zorg?! met een oproep aan ziekenhuizen en verzekeraars om hun tarieven voor ziekenhuisbehandelingen te delen. Vervolgens werden consumenten opgeroepen hun rekening te delen.

Samen met de Consumentenbond willen we dat prijzen van behandelingen in het ziekenhuis openbaar worden gemaakt, zodat je prijzen en ziekenhuizen met elkaar kunt vergelijken. Veel consumenten hebben nog geen idee wat een behandeling in het ziekenhuis kost. Zij worden achteraf geconfronteerd met hoge rekeningen, zonder dat zij vooraf kunnen inschatten wat het ze gaat kosten, of de verschillende ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Na het lanceren begin september 2016 van een module waarin met consumenten ziekenhuisrekeningen zijn verzameld, heeft de Consumentenbond nu ook alle bekende tarieven gepubliceerd. In de database, ontwikkeld in samenwerking met Open State Foundation, staan meer dan 715.000 prijzen van ziekenhuisbehandelingen.

Stapsgewijs

Open State Foundation startte in 2014 een procedure die eindigde bij de Raad van State in een hoger beroep die zij tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had aangespannen om inzage te krijgen in alle ziekenhuistarieven. Ook minister Schippers heeft de NZa heeft inmiddels opdracht gegeven om een plan te maken om alle zorgtarieven stapsgewijs bekend te maken.

zorgkostenactie

Overzicht

Zaak om transparantie zorgkosten bij Raad van State