NIEUWS

Overzicht: Zaak om transparantie zorgkosten dinsdag bij Raad van State


Dinsdagochtend dient om 10 uur dient het hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag tegen de weigering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te voldoen aan het verzoek van Open State Foundation om informatie over openbaarheid van alle ziekenhuistarieven.

Zorgkosten niet transparant

Al jaren ergeren mensen en instanties als de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en zelfs het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer zich aan het gebrek aan transparantie over zorgkosten. Van de overheid mag worden verwacht dat burgers inzicht krijgen in de kosten van medische behandelingen maar ze slaagt er niet in transparantie in de zorg zodanig te vergroten dat patiƫnten en verzekerden toegang krijgen tot deze cruciale informatie. Zelfs een motie die met algemene stemmen werd aangenomen in de Tweede Kamer heeft daar geen verandering in gebracht.

2014: Wob DBC Informatie Systeem

In maart 2014 verzocht Open State Foundation daarom, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, openbaarmaking van informatie over alle prijzen, tarieven, volumes en gedeclareerde zorgkosten per zorgaanbieder openbaar te maken. Het verzoek was gericht op de informatie in het DBC Informatie Systeem (DIS) van de NZa.

2014: Bezwaarprocedure

Dit verzoek werd geweigerd waarna in maart 2014 een bezwaarprocedure is gestart. Na een hoorzitting in juni 2014 en wederom een negatief besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit om toegang te geven tot deze voor verzekerden en patiƫnten cruciale informatie, tekende Open State Foundation, bijgestaan door Brenno de Winter, op 22 november 2014, hoger beroep aan bij de rechtbank in Amsterdam.

2015: Beroep bij Rechtbank Amsterdam

Na repliek van de NZa in maart 2015 en dupliek, diende het beroep op 27 augustus 2015 bij de rechtbank in Amsterdam. Op 30 oktober 2015 besloot de rechtbank van Amsterdam dat het beroep ongegrond was en dat de NZa de gegevens over zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar hoefde te maken. De rechtbank was het met de NZa eens dat deze gegevens bedrijfsgevoelige informatie bevat.

2015: Gang naar de Raad van State

Open State Foundation liet het hier niet bij zitten en tekende op 10 december 2015 hoger beroep aan bij de Raad van State. Eind januari 2016 volgde het verweer van de NZa.

2016: Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en consumenten

Intussen hebben na een oproep van de Consumentenbond inmiddels twee zorgverzekeraars, CZ en VGZ, en een aantal ziekenhuizen, prijzen van behandelingen per ziekenhuis gepubliceerd. Ook hebben consumenten via acties van de Consumentenbond en NRC Handelsblad zelf prijzen openbaar gemaakt.

2016: Aanvullende gronden

Op 1 november 2016 werden daarom aanvullende gronden bij de Raad van State ingediend. Twee dagen later stuurde Minister Schippers van Volksgezondheid op 3 november 2016 een brief naar de Tweede Kamer over de mogelijkheden om de transparantie van ziekenhuistarieven te vergroten. Op 4 november heeft de NZa de Raad van State verzocht om meer spreektijd en aanvullende stukken ingediend.

Dinsdag 15 november a.s. begint om 10 uur de zitting bij de Raad van State in Den Haag.

Documentatie